Sociale Raad Tilburg zoekt een beleidsmedewerker Jeugd

Nieuws - 28 november 2016

Delen:

Sociale Raad Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en Wmo.

De Sociale Raad wil een schakel zijn tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.

Werkterrein

Het Rijk heeft veel taken en verantwoordelijkheden overgedragen aan de gemeenten. De gemeenten hebben nu een regierol op het gebied van jeugdzorg en -hulp (jeugdwet), wmo en de deelname aan de arbeidsmarkt (participatiewet). De transities zijn afgerond, de transformatie vraagt nog de nodige aandacht.

Ondersteuningsbureau

De Sociale Raad Tilburg wordt ondersteund door een ondersteuningsbureau. Op dit moment zijn hier een beleidsmedewerker en een secretariaatsmedewerker (beiden parttime) werkzaam.

Wij zijn op zoek naar een beleidsmedewerker jeugd.

Het betreft een tijdelijke en parttime functie.

Werkzaamheden

 • Inhoudelijk ondersteunen van de Sociale Raad Tilburg ten aanzien van de ontwikkelingen in het domein jeugd en in het bijzonder de gevolgen van de invoering van de jeugdwet per 1 januari 2015.
 • Verzamelen van signalen over de invoering van de jeugdwet bij de organisaties voor jeugdzorg en het onderwijs en bij de cliënten van de organisaties.
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen in het domein jeugd.
 • Een bijdrage leveren aan de andere werkterreinen: WMO en Participatiewet.
 • Adviezen worden integraal en interdisciplinair uitgebracht.
 • Het samen met de overige ondersteunende medewerkers, en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, voorbereiden van de vergaderingen van de Sociale Raad Tilburg.
 • Het leveren van inhoudelijke bijdragen ter voorbereiding van de vergaderingen van de Sociale Raad Tilburg.
 • Het mede uitvoeren van het communicatiebeleid van de Sociale Raad Tilburg zoals het onderhouden van de website en het verzorgen van nieuwsbrieven en folders.
 • Uitvoeren van werkzaamheden die zich aandienen.

Functie-eisen & competenties

 • Een hbo of wo denk-, werk- en analyseniveau.
 • Inzicht in en kennis van ontwikkelingen in het domein jeugd en in het bijzonder van de jeugdwet en de beleidsplannen van de regio Midden-Brabant en de gemeente Tilburg.
 • Aantoonbare werkervaring in het domein jeugd.
 • Kennis van de andere werkterreinen: WMO en Participatiewet.
 • Een goed overzicht van de Tilburgse en regionale infrastructuur en netwerken met name wat betreft het domein jeugd.
 • Aantoonbare affiniteit met de doelgroep van het domein jeugd.
 • Inzicht in processen van beleidsontwikkeling en – uitvoering.
 • Kan resultaatgericht werken.
 • Ervaring met het samenwerken in een klein team.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Goed in het netwerken binnen bestaande en nieuwe relaties.


Duur van de arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk aangegaan voor circa 12 uur per week met een bepaalde eindtijd tot 1 januari 2018.

Detachering is een optie.


Procedure

Als u belangstelling heeft voor deze functie, dan kunt u een korte motivatiebrief met uw cv sturen naar: - digitaal kunt u uw sollicitatie sturen naar: m.van.bavel@socialeraadtilburg.nl

- per post kunt u deze sturen aan:

Sociale Raad Tilburg, t.a.v. mevr. M. van Bavel, Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg

Alle sollicitaties die wij voor 30 december 2016 ontvangen, nemen wij in behandeling.

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met :

de heer Jos van Balveren, voorzitter Sociale Raad Tilburg, tel. 013 - 4671955.

Voor meer informatie over het werk van de Sociale Raad Tilburg:

Website: http://socialeraadtilburg.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/socia...

Twitter: https://twitter.com/socraadtil...