SRT-advies: “Aanpak Meedoen tot en met je pensioen gemeente Tilburg 2021-2022”

Nieuws | Adviezen - 17 februari 2021

Delen:

Work Xyc3Bx8Fxni

Op 23 december 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de nota “Aanpak Meedoen tot en met je pensioen gemeente Tilburg 2021-2022”.

Hieronder leest u de belangrijkste kernpunten uit ons advies.

Een paar kernpunten uit het SRT-advies:

Extra aandacht voor mensen 45+

De SRT ondersteunt deze aanpak waarbij er extra aandacht en middelen ingezet worden voor mensen 45+. Gezien de gemiddelde langere uitkeringsduur en de lange periode dat zij nog deel moeten nemen aan de arbeidsmarkt is dit zinvol.

Belang van meedoen

Ook in deze nota wordt door de gemeente Tilburg het belang van participeren aangegeven als betaalde arbeid (nog) niet lukt. Meedoen van burgers aan onze samenleving wordt voorop gesteld.

Parttime aan het werk

Parttime gaan werken leidt voor sommigen nog steeds tot problemen. Nabijheid en maatwerk als belangrijke uitgangspunten van werken binnen de gemeente Tilburg zou ook hier vormgegeven moeten worden.

Ontheffing van sollicitatieplicht

Als SRT vragen wij aandacht voor de groep mensen die nauwelijks kansen hebben op de arbeidsmarkt en nog maar een beperkt aantal arbeidsjaren voor zich hebben. Een ontheffing van sollicitatieplicht kan veel rust brengen en ruimte geven om op een andere wijze te participeren.

Mensen 45+: een stem bij kwaliteitsmeting

De SRT vindt het van belang dat betrokken burgers stem hebben in de processen en dat zij een structurele en betekenisvolle rol in de procedures hebben. Een klantenpanel om inzicht in de behoeften van de 45-plusser te verkrijgen is zinvol. Daarnaast kunnen inwoners ook bij kwaliteitsmeting, monitoring en evaluatie betrokken worden. Van hun ervaringen en meningen kan geleerd worden en op basis daarvan kunnen verbeteringen wat betreft uitvoering en beleid uitgevoerd worden.

Hier kunt u het volledige advies van Sociale Raad Tilburg lezen.

Hier kunt u de reactie van het College van B en W van Tilburg op ons advies lezen.