SRT-advies: “Bieden van passende ondersteuning 2021 - 2024”

Nieuws | Adviezen - 30 oktober 2021

Delen:

Care Tze2Ttdq6Zo

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 mei 2021 advies uitgebracht over de kadernota “Bieden van passende ondersteuning 2021 – 2024”. De benadering vanuit integraliteit en samenhang is voor de SRT een vanzelfsprekende keuze. Werk kan de beste zorg zijn maar werk is vaak pas mogelijk als eerst goede zorg is geregeld en urgente problemen zijn aangepakt. De SRT vraagt expliciet aandacht voor mensen met een chronische problematiek en/of kwetsbaarheid. We missen in deze kadernota de aandacht voor en erkenning van inwoners die noodgedwongen een blijvende hulpvraag hebben. Er zal steeds goed naar inwoners geluisterd moeten worden wat zij aangeven als (urgente) problemen en mogelijke oplossingen. Alleen dan kan iedereen naar vermogen meedoen.

Het advies van de Sociale Raad Tilburg vindt u hier.

De reactie van het college op het SRT-advies vindt u hier.