SRT-advies: Concept Raadsvoorstel "Het nieuwe normaal"

Nieuws | Adviezen - 06 april 2021

Delen:

Psychological Uh6Msp8Md_E

Op 24 maart 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het concept raadsvoorstel "Het nieuwe normaal". De gemeente Tilburg wil meer oplossen in de sociale basis en in het eigen netwerk van burgers. In dit advies bespreekt de SRT het grote kader waarbinnen deze beweging van normalisering zich afspeelt. Tevens benoemen wij een aantal aandachtspunten, bijvoorbeeld zorgen van inwoners over de betaalbaarheid van de zorg en geven wij diverse adviezen. Daarbij benoemen wij onder andere het belang van het gezamenlijke gesprek tussen gemeente en inwoners hierover, maar ook vragen wij aandacht voor de draagkracht van inwoners en het aanpassen van het systeem aan burgers. Het is een proces dat veel tijd zal vragen maar het is heel zinvol om hier gezamenlijk aan te werken.

U leest hier het advies van de Sociale Raad Tilburg.

Het antwoord van het college op ons advies vindt u hier.

Het concept raadsvoorstel "Het nieuwe normaal" van de gemeente Tilburg vindt u hier.