Advies: “Evaluatie Gelijke Kansenfonds 2017-2019”

Nieuws | Adviezen - 23 juni 2020

Delen:

Joshua lanzarini F Gv QKMP i XY unsplash

De Sociale Raad Tilburg heeft op 28 mei 2020 advies uitgebracht over de nota “Evaluatie Gelijke Kansenfonds 2017-2019”. Daarbij zijn wij met name ingegaan op het belang van het doorbreken van intergenerationele armoede: armoede die doorgegeven wordt van ouders op kinderen. De notitie van de gemeente biedt een eerste aanzet om dit te bestrijden.

Intergenerationele armoede is een complex en hardnekkig probleem. Het vraagt veel tijd, trouw zijn aan de mensen die het betreft en op voorhand inzetten op langdurige betrokkenheid om dit aan te pakken. Vasthouden en volhouden dus om zo de situatie van kinderen en jongeren te doorbreken en hen perspectief te bieden op een toekomst waarin zij, ook financiee, voor zichzelf kunnen zorgen.

Het advies van de Sociale Raad Tilburg vindt u hier.

Het antwoord van het college van B en W op het SRT-advies kunt u hier bekijken.