SRT-advies: “Inclusie”

Nieuws | Adviezen - 30 oktober 2021

Delen:

Diversity Dnkonxqti3C

De Sociale Raad Tilburg heeft eind juni 2021 advies uitgebracht over “inclusie”. Diversiteit en inclusie gaan over hele fundamentele vraagstukken, over problemen en mechanismen die verankerd zijn in onze samenleving, in ons gedrag en onze structuren: iets wat dwars door alle beleidsterreinen heen speelt. Daarom is dit voor de SRT een belangrijk onderwerp.

Adviezen:

  • · Borg de inbreng en zeggenschap van inwoners
  • · Organiseer jaarlijks een dag om terug te kijken en vooruit te blikken
  • · Geef als gemeente Tilburg het goede voorbeeld
  • · Gemeente: aanjager en facilitator

Hier vindt u het advies van de Sociale Raad Tilburg.

En hier treft u de reactie van het college van burgemeester en wethouders aan.