SRT-advies: "Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domein”

Nieuws | Adviezen - 02 december 2020

Delen:

Marc schaefer 38g6bqw4t8 Y unsplash kopie

De Sociale Raad Tilburg heeft op 17 november 2020 advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domein”.

Met dit raadsvoorstel van het college wordt een omvangrijke wijziging wat betreft inkoop en inrichting sociaal domein in gang gezet. De SRT onderschrijft de inzet om de inkoop te verbeteren en wij zien de zoektocht naar een financieel houdbaar en realistisch systeem wat het sociaal domein betreft.

De inkoop voor het sociaal domein, de toegang tot hulp en ondersteuning en de wijze waarop hulp, zorg, ondersteuning en uitkeringen georganiseerd worden en beschikbaar zijn: dit moet zo ingericht en uitgevoerd worden dat het ten dienste staat van de inwoners van Tilburg.

De SRT heeft een aantal waarden en uitgangspunten benoemd die van belang zijn voor deze inkoop sociaal domein, voor een andere werkwijze wat betreft hulpvragen en oplossingen en voor de verdere discussie erover. De belangrijkste daarvan zijn:

1. Burgerparticipatie en zeggenschap

2. Vertrouwen

3. Keuzevrijheid

Het hele SRT-advies: “Raadsvoorstel Uitgangspunten inkoop sociaal domein” kunt u hier lezen.

De reactie van het college op het SRT-advies vindt u hier.