SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023”

Nieuws | Adviezen - 28 oktober 2022

Delen:

221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

De Sociale Raad Tilburg heeft op 22 september 2022 het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Per 1 januari 2023 zijn er door nieuwe inkoop en de andere inrichting van de zorg veranderingen voor inwoners. Er zijn dus ook de nodige gevolgen voor de verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023.

Voor de SRT is het van belang om zicht te krijgen op wat dit precies betekent voor jongeren. In ons advies besteden hier aandacht aan. Daarbij gaan we in op de volgende punten:

 • Hoe de gemeente volgt en controleert of de juiste oplossing/zorg geboden is.
 • Tussen wal en schip: juiste zorg geleverd
 • Jongeren in beeld houden
 • Op en neer tussen Toegang en sociale basis
 • Medisch domein en hoog specialistische hulpverlening
 • Zorg en hulpverlening: van gemeente naar zorgorganisaties
 • Bureaucratie en het verminderen ervan
 • Takenpakket Toegangsmedewerker
 • Wijkgericht werken in zes gebieden
 • Plan van Aanpak wordt beschikking
 • De betekenis van een handtekening bij een plan van aanpak/beschikking
 • Recht op PGB
 • Formele en informele zorg


U vindt hier het SRT-advies.

De reactie van het college treft u hier aan.

In de afgelopen periode hebben wij een drietal adviezen uitgebracht: het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 202", het advies "Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023" en het advies “Doorontwikkeling Toegang Tilburg”. Een paar delen van deze adviezen zijn gelijk en een deel van de processen hangt ook nauw met elkaar samen. Daarom heeft het college van burgermeester en wethouders in overleg met ons gekozen voor één bestuurlijke reactie.