SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”

Nieuws | Adviezen - 02 december 2021

Delen:

Social Support Pgnqt0Rxwls

Op 23 juli 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies gegeven over de “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”. De SRT heeft twee adviezen voor de gemeente.

  1. Zorg verlenen en regie voeren moeten door dezelfde persoon uitgevoerd kunnen worden. Transparantie en duidelijkheid over verantwoordelijkheden moet geborgd worden.
  2. Derdegraads-familieleden en informele zorg: de SRT adviseert derdegraads familieleden niet toe te voegen en de kwalificaties van zorgverleners leidend te laten zijn.

U vindt hier het advies van de Sociale Raad Tilburg.

De reactie van het college van burgemeester en wethouders treft u hier aan.