SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 – proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg”

Nieuws | Adviezen - 03 december 2021

Delen:

Paper Work

Op 20 september 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het proces bij Wmo-begeleiding melding - aanvraag zorg bij de Toegang Tilburg. De SRT vindt een heldere en zo kort mogelijke procedure positief zowel voor inwoners, zorgaanbieders als de Toegang Tilburg.

Uiteraard blijven wij wijzen op de keuzevrijheid bij het kiezen van zorg en korte procedures als inwoners het niet eens zijn met de aangeboden zorg. Medewerkers van de Toegang moeten voldoende tijd krijgen om het ‘goede’ gesprek te kunnen voeren.

Dit helpt bij het wegwerken van de wachtlijsten maar om deze op te lossen zal er meer moeten gebeuren.

Het advies van de Sociale Raad Tilburg is hier te vinden.

Het college heeft hierop gereageerd en deze reactie vindt u hier.