SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023”

Nieuws | Adviezen - 28 oktober 2022

Delen:

221028 SRT advies Wmo 2023

Op 22 september 2022 hebben wij het SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Door de nieuwe inkoop en de andere inrichting van de zorg voor inwoners per 1 januari 2023 zijn er de nodige gevolgen voor de verordening Wmo gemeente Tilburg 2023. In dit advies gaan we in op deze veranderingen en de gevolgen hiervan voor inwoners.

Een belangrijk aandachtspunt voor ons is hoe de gemeente volgt en controleert of de juiste oplossing geboden is en/of de juiste zorg is geleverd. Daarnaast gaan we in dit advies in op de volgende punten:

  • Zorg en hulpverlening: van gemeente naar zorgorganisaties
  • Bureaucratie en het verminderen ervan
  • Takenpakket Toegangsmedewerker
  • Wijkgericht werken in zes gebieden
  • Plan van Aanpak wordt beschikking
  • De betekenis van een handtekening bij een plan van aanpak/beschikking

Het SRT-advies kunt u hier vinden.

De reactie van het college staat op deze plaats.

In de afgelopen periode hebben wij een drietal adviezen uitgebracht: het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 202”’, het advies ‘Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023’ en het advies “Doorontwikkeling Toegang Tilburg”. Een paar delen van deze adviezen zijn gelijk en een deel van de processen hangt ook nauw met elkaar samen. Daarom heeft het college van burgermeester en wethouders in overleg met ons gekozen voor één bestuurlijke reactie.