Geef je op voor de SRT lezing 2022

SRT-lezing 2022: “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering”
Spreker: Tim 'S Jongers, politicoloog en publicist
Datum: zondag 16 oktober 2022
Tijd: 14.30 - 16.45 uur (zaal open 14.00 uur)
Locatie: Koning Willem ll College, Tatraweg 80, Tilburg
Toegang: gratis

Het centrale thema is het belang van ervaringskennis. Na de lezing gaan we hierover met elkaar in gesprek. De SRT-lezing vindt plaats in het Koning Willem ll college in Tilburg.

In deze SRT-lezing gaat Tim ‘S Jongers in op de kloof die in onze maatschappij bestaat: de kloof tussen mensen in kwetsbare posities en degenen die beleid maken. Beleid wordt vanuit goede bedoelingen opgesteld maar de vraag is of beleidsmakers echt weten wat kwetsbare mensen nodig hebben. Gebaseerd op zijn eigen ervaringen laat hij zien hoe onmisbaar ervaringskennis en articulatiemacht is. Om de kloof te kunnen overbruggen is ervaringskennis nodig én de wil bij beleidsmakers om deze ervaringskennis in te zetten.

Dion van den Berg, voorzitter Sociale Raad Tilburg, geeft aan dat ervaringsdeskundigheid al jaren een belangrijk aandachtspunt is voor de Sociale Raad Tilburg. “De analyse van Tim 'S Jongers en zijn voorstellen om ervaringskennis daadwerkelijk een plaats te geven in de beleidscyclus en in de praktijk brengt ons denken hierover weer een stap verder. Maar het mag niet bij het bespreken ervan blijven: het is hoog tijd dat dit daadwerkelijk uitgevoerd wordt door overheid en beleidsmakers. En we kunnen daar in Tilburg morgen mee beginnen.”

Tim 'S Jongers is politicoloog en publicist. In juni van dit jaar verscheen van hem het boekje “Beledigende Broccoli; over ervaringskennis van kwetsbaren binnen beleid”. Tim ziet het als zijn missie om de leefwereld van kwetsbare burgers en de beleidswereld dichter bij elkaar te brengen. Hij schreef hierover columns in de Volkskrant en schrijft er essays over in De Correspondent. Ook sprak hij in maart van dit jaar de Participatielezing van Movisie uit.

Inschrijven is niet meer mogelijk