Wethouder Hans Kokke op bezoek in de vergadering van 18 maart jl.

Nieuws - 25 maart 2015

Delen:

In een ontspannen sfeer wordt wethouder Hans Kokke welkom geheten door de leden van de Sociale Raad Tilburg. Na een kennismakingsronde delen wij onze visies over de Sociale Raad in Tilburg. Wij zijn het erover eens dat de Sociale Raad Tilburg eraan kan bijdragen de belangen van bewoners - die te maken krijgen met de drie grote transities (WMO, Jeugdzorg en Participatie) - integraal te benaderen. Hierover zullen we elkaar zeker nog vaak spreken. Het begin is gemaakt en wij gaan ons inzetten voor een stimulerende samenwerking.