2 december: De Sociale Raad Tilburg bezoekt de Voedselbank

Nieuws - 22 november 2016

Delen:

De Sociale Raad Tilburg brengt op vrijdag 2 december 2016 een werkbezoek aan de Voedselbank Tilburg. De Voedselbank levert een directe bijdrage aan het bestrijden en verzachten van de structurele armoede in Tilburg. De Sociale Raad wil zich graag laten informeren over aard, inhoud en omvang van de werkzaamheden van de Voedselbank Tilburg en vanuit welke visie zij dit werk doet.


De Sociale Raad Tilburg heeft een specifieke opdracht, namelijk het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B en W en de gemeenteraad op het sociaal domein. Om goede adviezen te kunnen verstrekken is informatie, bijvoorbeeld over armoede, onontbeerlijk. Vandaar dit werkbezoek bij de Voedselbank.


Meer informatie over de Tilburgse Voedselbank via: www.tilburgsevoedselbank.nl