Nieuws

Advies: “Nota Bestaanszekerheid”

17 september 2019

De Sociale Raad Tilburg heeft op 19 augustus 2019 advies uitgebracht over de “Nota Bestaanszekerheid”. Zinvolle onderdelen van het voorgestelde beleid zijn o.a. het inzetten op maatwerk en het meer naar voorkant willen met de regelingen. De SRT formuleert een aantal adviezen, aandachtspunten en vragen om beleid en uitvoering verder te verbeteren.

 • Blijf armoede benoemen
 • De SRT wijst op het spanningsveld tussen de (terechte) wens van de overheid dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de complexe regelgeving en procedures waar met name burgers met een laag inkomen van afhankelijk zijn.
 • Bijzondere bijstand als laatste financiële vangnet
 • Richt een expertiseteam “Bestaanszekerheid” in
 • Benoem bij nieuw beleid altijd de effecten voor inwoners met een laaginkomen

Het advies vindt u hier.

Het antwoord van het college van burgemeester wethouders vindt u hier.

Sociale Raad Tilburg zoekt een nieuw lid

29 augustus 2019

De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over het sociaal domein. Dit betreft Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente. Wij hebben een vacature en zijn op zoek naar een nieuw lid die onze raad komt versterken.

Profiel - algemeen

 • U bent een actieve inwoner van Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout.
 • U bent sociaal en maatschappelijk betrokken bij uw mede-inwoners en weet wat er speelt in bijvoorbeeld uw straat, de buurt, de stad, de (sport)club of het verenigingsleven.
 • U hebt affiniteit met en kennis van het sociaal domein of thema’s daarbinnen (Participatiewet – Jeugdzorg – WMO).
 • Als lid van de Sociale Raad Tilburg levert u een bijdrage aan het signaleren van wat er in de stad speelt en kunt u deze kennis inzetten bij advisering aan de gemeente.

Alle sollicitaties die wij vóór maandag 23 september 2019 ontvangen, nemen wij in behandeling.

Hier vindt u meer informatie over deze vacature en de procedure.

Advies: “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”

20 augustus 2019

De Sociale Raad Tilburg heeft een (ongevraagd) advies uitgebracht over burgerparticipatie met als titel: “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”.

In ons advies benoemen wij drie knoppen om aan te draaien:.
1. Interactie tussen gemeente en Tilburgers
2. Interne organisatie
3. Democratisch experimenteren

Deze leiden tot vier aanbevelingen:

 • 1: Van mens tot mens: persoonlijke contacten van ambtenaren met inwoners
 • 2: Organiseer jaarlijks hoorzittingen in de Pactwijken
 • 3: Richt een ambtelijk expertiseteam op
 • 4: Installeer als experiment een klankbordraad

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 11 van de Sociale Raad Tilburg is uit

11 juli 2019

Nieuwsbrief nummer 11 van de Sociale Raad Tilburg is uit. U kunt hem hier lezen.

Verslag SRT-lezing 2019

02 juli 2019

Op 5 april 2019 vond de tweede SRT-lezing plaats: 'Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad’. Een inspirerende inleiding door Alex Brenninkmeijer en reacties van Thijs van Mierlo en wethouder Marcelle Hendrickx leverde veel stof tot nadenken op. De deelnemers zijn in werktafels aan de slag gegaan en hebben hier hun eigen ideeën en praktijken aan toegevoegd. Dit alles en meer vind je in ons verslag van de SRT-lezing 2019: ‘Burgerparticipatie. Meedoen en meedenken over je eigen stad. (Hoe) doe je dat?’.

Je kunt hier het verslag van de SRT-lezing 2019 lezen.


Wil je graag een papieren versie ontvangen, dat kan. Laat het ons weten via mail@socialeraadtilburg.nl. Vermeld jouw adres erbij en dan sturen wij je het verslag van de SRT-lezing 2019 toe.

Sociale Raad Tilburg – Jaarverslag 2018

02 juli 2019

Het afgelopen jaar heeft de Sociale Raad Tilburg weer diverse adviezen uitgebracht. Adviezen geven blijft immers onze belangrijkste taak want dat is de opdracht die het college van burgemeester en wethouders ons gegeven heeft. De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen inwoners en gemeente en wil zijn adviezen baseren op de ervaringen en verhalen van (kwetsbare) burgers. Daarom leggen wij veel nadruk op het horen van verhalen van Tilburgers en willen wij weten wat er in de stad speelt. Ook hier hebben wij het afgelopen jaar veel aandacht en tijd aan besteed.

In ons jaarverslag 2018 kun je meer lezen over onze werkzaamheden in 2018.


Wil je meer weten over het werk in 2018 van de Sociale Raad Tilburg?


Je kunt hier het jaarverslag 2018 lezen.


Wil je graag een papieren versie ontvangen, laat het ons weten via mail@socialeraadtilburg.nl. Als je jouw adres doorgeeft, zenden wij het SRT-jaarverslag 2018 naar je toe.


Wil je graag de uitgebreidere versie van het SRT-jaarverslag 2018 lezen: dat vind je hier.

Advies: “Kadernota nieuw re-integratiemodel”

06 juni 2019

De gemeente Tilburg werkt aan een nieuwe kadernota voor re-integratie. De Sociale Raad Tilburg heeft op 11 maart 2019 hier zijn advies over uitgebracht.

Wij hebben een positieve indruk over de gehele kadernota. De aandacht voor individuele benadering, maatwerk, bejegening, versterkte verbinding binnen het sociaal domein en goede toerusting van de professionals onderschrijven wij. Dit geheel vormt een goede basis voor het bieden van hulp en ondersteuning aan Tilburgers die op zoek zijn naar werk. Daarnaast benoemen wij in dit advies een aantal zaken waar wij graag extra aandacht op willen vestigen en adviezen over uitbrengen.


Het advies “Kadernota nieuw re-integratiemodel” vindt u hier.


Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop geantwoord en deze reactie vindt u hier.

Advies: “Duurzaam perspectief binnen ‘Tijdelijk Banen Model’”

06 juni 2019

De Sociale Raad Tilburg heeft op 5 maart 2019 advies uitgebracht over de nota “Duurzaam perspectief binnen ‘Tijdelijk Banen Model’”. Het college wil voorkomen dat mensen voor wie de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt moeizaam en soms onmogelijk is uiteindelijk gebruik moeten maken van een uitkering van de Participatiewet. Dit betreft een kleinere groep binnen het ‘Tijdelijke Banen Model’. De Sociale Raad Tilburg onderschrijft van harte de doelstelling om hen een duurzaam perspectief te bieden.


Het SRT-advies vindt u hier.


De reactie van het college van burgemeester en wethouders treft u hier aan.

Advies: “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg juni 2019”

06 juni 2019

En wederom zijn er aanpassingen nodig binnen de Verordening WMO. Ditmaal betreft het het aanpassen van de verordening als gevolg van de aanbestedingen WMO-hulpmiddelen en de verhoging van de bedragen conform de huidige prijzen en een kleine tekstuele aanpassing. De Sociale Raad Tilburg heeft hier op 21 februari 2019 advies over uitgebracht.


Dit kunt u hier lezen.


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2019 gereageerd op dit advies. Dit vindt u hier.

Thijs van Mierlo - SRT-Lezing 2019

20 mei 2019

"Bewonersinitiatieven zijn, in tegenstelling tot een overheid, soms grillig, wat rebels of frivool", zo vertelt Thijs van Mierlo, directeur van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. In zijn bijdrage aan de SRT-lezing haalt hij meerdere keren de ‘grafrede voor participatie’ aan. De ietwat ludieke maar treffende voorbeelden spreken tot de verbeelding. De bijdrage van Thijs van Mierlo is hier terug te kijken.


Ook de bijdragen van wethouder Marcelle Hendrickx en Thijs van Mierlo, van Landelijk Steunpunt Actieve bewoners, zijn hier terug te kijken.Alex Brenninkmeijer - SRT-Lezing 2019

13 mei 2019

Wilt u de volledige lezing van Alex Brenninkmeijer zien en beluisteren? Bekijk dan hier de video.


De oud-Nationaal ombudsman hield een inspirerend verhaal over burgerparticipatie. Wat is dat eigenlijk een goede omgang tussen de overheid en de burgers en wat is daarvoor nodig? Alvast een tip van de sluier: Gelijkwaardigheid, vertrouwen én plezier vormen de sleutel. De video kunt u hier bekijken.


Ook de bijdragen van wethouder Marcelle Hendrickx en Thijs van Mierlo, van Landelijk Steunpunt Actieve bewoners, zijn hier terug te kijken.Sfeerimpressie SRT-lezing 2019

29 april 2019

Nieuwsgierig naar de SRT-lezing? Bekijk hier de video voor een korte sfeerimpressie.


125 Tilburgers bij elkaar op een zonnige vrijdagmiddag, in gesprek over een zinvol thema. Gevoed door sprekers en elkaar. Wij kijken met tevredenheid terug op deze bijeenkomst.


Lees meer