Nieuws

Nieuwsbrief nummer 11 van de Sociale Raad Tilburg is uit

11 juli 2019

Nieuwsbrief nummer 11 van de Sociale Raad Tilburg is uit. U kunt hem hier lezen.

Verslag SRT-lezing 2019

02 juli 2019

Op 5 april 2019 vond de tweede SRT-lezing plaats: 'Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad’. Een inspirerende inleiding door Alex Brenninkmeijer en reacties van Thijs van Mierlo en wethouder Marcelle Hendrickx leverde veel stof tot nadenken op. De deelnemers zijn in werktafels aan de slag gegaan en hebben hier hun eigen ideeën en praktijken aan toegevoegd. Dit alles en meer vind je in ons verslag van de SRT-lezing 2019: ‘Burgerparticipatie. Meedoen en meedenken over je eigen stad. (Hoe) doe je dat?’.

Je kunt hier het verslag van de SRT-lezing 2019 lezen.


Wil je graag een papieren versie ontvangen, dat kan. Laat het ons weten via mail@socialeraadtilburg.nl. Vermeld jouw adres erbij en dan sturen wij je het verslag van de SRT-lezing 2019 toe.

Sociale Raad Tilburg – Jaarverslag 2018

02 juli 2019

Het afgelopen jaar heeft de Sociale Raad Tilburg weer diverse adviezen uitgebracht. Adviezen geven blijft immers onze belangrijkste taak want dat is de opdracht die het college van burgemeester en wethouders ons gegeven heeft. De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen inwoners en gemeente en wil zijn adviezen baseren op de ervaringen en verhalen van (kwetsbare) burgers. Daarom leggen wij veel nadruk op het horen van verhalen van Tilburgers en willen wij weten wat er in de stad speelt. Ook hier hebben wij het afgelopen jaar veel aandacht en tijd aan besteed.

In ons jaarverslag 2018 kun je meer lezen over onze werkzaamheden in 2018.


Wil je meer weten over het werk in 2018 van de Sociale Raad Tilburg?


Je kunt hier het jaarverslag 2018 lezen.


Wil je graag een papieren versie ontvangen, laat het ons weten via mail@socialeraadtilburg.nl. Als je jouw adres doorgeeft, zenden wij het SRT-jaarverslag 2018 naar je toe.


Wil je graag de uitgebreidere versie van het SRT-jaarverslag 2018 lezen: dat vind je hier.

Advies: “Kadernota nieuw re-integratiemodel”

06 juni 2019

De gemeente Tilburg werkt aan een nieuwe kadernota voor re-integratie. De Sociale Raad Tilburg heeft op 11 maart 2019 hier zijn advies over uitgebracht.

Wij hebben een positieve indruk over de gehele kadernota. De aandacht voor individuele benadering, maatwerk, bejegening, versterkte verbinding binnen het sociaal domein en goede toerusting van de professionals onderschrijven wij. Dit geheel vormt een goede basis voor het bieden van hulp en ondersteuning aan Tilburgers die op zoek zijn naar werk. Daarnaast benoemen wij in dit advies een aantal zaken waar wij graag extra aandacht op willen vestigen en adviezen over uitbrengen.


Het advies “Kadernota nieuw re-integratiemodel” vindt u hier.


Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop geantwoord en deze reactie vindt u hier.

Advies: “Duurzaam perspectief binnen ‘Tijdelijk Banen Model’”

06 juni 2019

De Sociale Raad Tilburg heeft op 5 maart 2019 advies uitgebracht over de nota “Duurzaam perspectief binnen ‘Tijdelijk Banen Model’”. Het college wil voorkomen dat mensen voor wie de doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt moeizaam en soms onmogelijk is uiteindelijk gebruik moeten maken van een uitkering van de Participatiewet. Dit betreft een kleinere groep binnen het ‘Tijdelijke Banen Model’. De Sociale Raad Tilburg onderschrijft van harte de doelstelling om hen een duurzaam perspectief te bieden.


Het SRT-advies vindt u hier.


De reactie van het college van burgemeester en wethouders treft u hier aan.

Advies: “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg juni 2019”

06 juni 2019

En wederom zijn er aanpassingen nodig binnen de Verordening WMO. Ditmaal betreft het het aanpassen van de verordening als gevolg van de aanbestedingen WMO-hulpmiddelen en de verhoging van de bedragen conform de huidige prijzen en een kleine tekstuele aanpassing. De Sociale Raad Tilburg heeft hier op 21 februari 2019 advies over uitgebracht.


Dit kunt u hier lezen.


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2019 gereageerd op dit advies. Dit vindt u hier.

Thijs van Mierlo - SRT-Lezing 2019

20 mei 2019

"Bewonersinitiatieven zijn, in tegenstelling tot een overheid, soms grillig, wat rebels of frivool", zo vertelt Thijs van Mierlo, directeur van Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners. In zijn bijdrage aan de SRT-lezing haalt hij meerdere keren de ‘grafrede voor participatie’ aan. De ietwat ludieke maar treffende voorbeelden spreken tot de verbeelding. De bijdrage van Thijs van Mierlo is hier terug te kijken.


Ook de bijdragen van wethouder Marcelle Hendrickx en Thijs van Mierlo, van Landelijk Steunpunt Actieve bewoners, zijn hier terug te kijken.Alex Brenninkmeijer - SRT-Lezing 2019

13 mei 2019

Wilt u de volledige lezing van Alex Brenninkmeijer zien en beluisteren? Bekijk dan hier de video.


De oud-Nationaal ombudsman hield een inspirerend verhaal over burgerparticipatie. Wat is dat eigenlijk een goede omgang tussen de overheid en de burgers en wat is daarvoor nodig? Alvast een tip van de sluier: Gelijkwaardigheid, vertrouwen én plezier vormen de sleutel. De video kunt u hier bekijken.


Ook de bijdragen van wethouder Marcelle Hendrickx en Thijs van Mierlo, van Landelijk Steunpunt Actieve bewoners, zijn hier terug te kijken.Sfeerimpressie SRT-lezing 2019

29 april 2019

Nieuwsgierig naar de SRT-lezing? Bekijk hier de video voor een korte sfeerimpressie.


125 Tilburgers bij elkaar op een zonnige vrijdagmiddag, in gesprek over een zinvol thema. Gevoed door sprekers en elkaar. Wij kijken met tevredenheid terug op deze bijeenkomst.


Lees meer

SRT-lezing 2019: Een portie inspiratie, een snufje kennis en een eetlepel gevatheid

18 april 2019

SRT-lezing 2019: Een portie inspiratie, een snufje kennis en een eetlepel gevatheid

Lees hieronder het sfeerverslag.Breng 125 betrokken Tilburgers samen. Voeg daar een portie inspiratie aan toe, gebaseerd op de rijke ervaringen van oud Nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer. Een snufje kennis uit de nationale én lokale praktijk door Thijs van Mierlo (LSA) en wethouder Marcelle Hendrickx. Zes teentjes werktafels om de smaakpapillen te activeren. Een dozijn leden en medewerkers van de Sociale Raad Tilburg om alles te binden. Voeg ook een scheutje koffie en een stukje muffin toe om het goed op smaak te brengen. Een eetlepel gevatheid door de sprekers als garnering. Dit is het recept voor de SRT-lezing 2019. Het was een inspirerende dag die volgens deelnemers gekenmerkt werd door een goede sfeer.

Lees meer

Meedoen en meedenken over je eigen stad. (Hoe) doe jij dat?

09 april 2019

In maart heeft de Sociale Raad Tilburg een enquête over het thema burgerparticipatie uitgezet. Hier vind je een samenvatting van de resultaten.


86% van de respondenten vindt burgerparticipatie belangrijk. Het gemiddelde rapportcijfers is evenwel een 5,9. Er is dus ruimte voor verbetering. Een idee gaat vaak door de gemeentelijke ‘frietsnijder’, zo stelde een respondent. Veel respondenten merken bovendien op dat er te veel verschillende instrumenten voor burgerparticipatie zijn.


Uit de enquête blijkt dat vooral de traditionele vormen van inspraak en consultatie, zoals inspraakavonden, bekend zijn. De mogelijkheden die de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd, zoals ‘Dat kan ik beter’ en ’Dag van de verantwoording’ door de gemeente Tilburg, zijn veel minder bekend. Daar ligt dus nog een uitdaging.


Ondanks het optimisme en de bereidheid tot participatie vallen ook de negatieve ervaringen op. Eén op de vijf respondenten heeft uitgesproken negatieve ervaringen met burgerparticipatie of is ervan overtuigd dat burgerparticipatie niet zal leiden tot veranderingen in het beleid van de gemeente.


Vaak heeft burgerparticipatie betrekking op de inrichting van de publieke ruimte, maar er is ook grote bereidheid om betrokken te zijn bij zorg en welzijn, in het bijzonder bij de thema’s armoede en veiligheid in de buurt. Vooral de betrokkenheid bij de eigen omgeving motiveert Tilburgers om mee te praten en mee te doen.

SRT-Lezing over burgerparticipatie in de krant

04 april 2019

Brabants Dagblad heeft donderdag 4 april 2019 aandacht besteed aan de SRT-Lezing: ‘Dillema’s tussen droom en daad’, die morgen, 5 april van 14.00-17.30 uur plaatsvindt, locatie: LOFT, Ringbaan Oost, 8-17, Tilburg.

Lees hier het hele artikel.