Adviezen

SRT-advies “Hulp aan huis”

05 april 2024
I Stock 1278632179 3

Het belang van huishoudelijke hulp is groot voor inwoners die daar een beroep op moeten doen. Daarom heeft de Sociale Raad Tilburg dit thema opgepakt en zich erin verdiept. Daarbij gaat onze aandacht uit zowel naar de inwoners die huishoudelijke zorg nodig hebben als naar de thuisondersteuners die deze zorg verlenen.

Lees meer

SRT-advies “Aandachtspunten bij beleid en evaluatie bestaanszekerheid”

11 december 2023
231211 Social media bestaanszekerheid i Stock 155602728

Op 2 oktober 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg een ongevraagd advies uitgebracht in verband met de evaluatie van het “Beleid Bestaanszekerheid” die in 2023/2024 plaats zal vinden.

Lees meer

SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2024”

11 december 2023
221028 SRT advies Wmo 2023

De Sociale Raad Tilburg heeft op 14 juli 2023 het advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2024” uitgebracht.

Lees meer

SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024”

11 december 2023
221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

Op 14 juli 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024” uitgebracht.

Lees meer

SRT-reactie "Evaluatie Tiip"

17 augustus 2023
SRT reactie Evaluatie Tiip

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft op 2 mei 2023 een reactie gegeven op de "Evaluatie Tilburg investeert in perspectief” (Tiip).
In Tiip is werken vanuit vertrouwen en nabijheid als werkwijze vastgelegd en de SRT is blij met deze ontwikkeling. De SRT wijst in zijn reactie op het belang van ervaringskennis van inwoners en het borgen daarvan in de processen. Klantregisseurs zouden zichtbaar, laagdrempelig en aanspreekbaar aanwezig moeten zijn in wijken. En we pleiten voor een kleinere caseload.

Lees meer

SRT-brochure "Ervaringskennis"

02 juni 2023
230601 SRT brochure Ervaringskennis gemeenteraad

SRT-brochure “Ervaringskennnis”

Lees meer

RAWP-advies over "Breed offensief"

15 maart 2023
Afbeelding handen

Het RAWP (Regionale Adviesraad Werk en Participatie) heeft aan het POHO Arbeidsparticipatie advies uitgebracht over de aanpak van het “Breed offensief”. Zij geven de volgende aandachtspunten mee bij de voorbereiding en uitwerking van de wijzigingen:

Lees meer

SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023”

28 oktober 2022
221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

De Sociale Raad Tilburg heeft op 22 september 2022 het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Lees meer

SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023”

28 oktober 2022
221028 SRT advies Wmo 2023

Op 22 september 2022 hebben wij het SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Lees meer

Advies: Advies “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”

07 oktober 2022
221007 Deuren

Begin deze week, op 3 oktober 2022, heeft de SRT advies uitgebracht over de “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”. Zoals eigen is aan een beleidskader is het algemeen geformuleerd en de concrete invulling volgt dus later. Uiteindelijk draait het natuurlijk wel altijd om die concrete invulling. De Toegang is immers voor inwoners de toegang tot hulp en ondersteuning. Deze moet goed vindbaar zijn, een snelle reactie is nodig en er moet passende en goede zorg geleverd worden.

Lees meer

Advies “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”

20 juli 2022
220720 Kleurige gieters

Eerder dit jaar, op 14 april 2022, heeft de Sociale Raad Tilburg (SRT) advies uitgebracht over de “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”. De SRT ziet dat ambities die de afgelopen jaren uitgesproken zijn, terugkomen in deze verordening. Dit vinden wij uiteraard een positieve ontwikkeling.

Lees meer

SRT-advies: “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”

03 december 2021
Sociaal Meldpunt Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 september 2021 advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 – proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg”

03 december 2021
Paper Work

Op 20 september 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het proces bij Wmo-begeleiding melding - aanvraag zorg bij de Toegang Tilburg. De SRT vindt een heldere en zo kort mogelijke procedure positief zowel voor inwoners, zorgaanbieders als de Toegang Tilburg.

Lees meer

SRT-advies: “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”

03 december 2021
Youth Support 0K7Ggia8Lve

De Sociale Raad Tilburg heeft op 13 september 2021 advies uitgebracht over het “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”

03 december 2021
Jeugdhulp

De Sociale Raad Tilburg heeft op 23 juli 2021 advies uitgebracht over de “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”. Evenals bij de verordening “Wmo 2022” heeft de SRT de volgende adviezen gegeven:

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”

02 december 2021
Social Support Pgnqt0Rxwls

Op 23 juli 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies gegeven over de “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”. De SRT heeft twee adviezen voor de gemeente.

Lees meer

SRT-advies: “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”

02 december 2021
Persoonlijke ontwikkeling

Eerder dit jaar, op 23 maart 2021, heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de kadernota “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”. Het belang van jezelf kunnen ontwikkelen is groot: voor de persoon zelf, voor zijn of haar omgeving, voor de samenleving. De SRT adviseert onder andere om te onderzoeken welke inhoudelijke wensen inwoners zelf hebben en welke praktische ondersteuning zij nodig hebben.

Lees meer

SRT-advies: “Inclusie”

30 oktober 2021
Diversity Dnkonxqti3C

De Sociale Raad Tilburg heeft eind juni 2021 advies uitgebracht over “inclusie”. Diversiteit en inclusie gaan over hele fundamentele vraagstukken, over problemen en mechanismen die verankerd zijn in onze samenleving, in ons gedrag en onze structuren: iets wat dwars door alle beleidsterreinen heen speelt. Daarom is dit voor de SRT een belangrijk onderwerp.

Lees meer

SRT-advies: “Bieden van passende ondersteuning 2021 - 2024”

30 oktober 2021
Care Tze2Ttdq6Zo

De Sociale Raad Tilburg heeft op 31 mei 2021 advies uitgebracht over de kadernota “Bieden van passende ondersteuning 2021 – 2024”. De benadering vanuit integraliteit en samenhang is voor de SRT een vanzelfsprekende keuze. Werk kan de beste zorg zijn maar werk is vaak pas mogelijk als eerst goede zorg is geregeld en urgente problemen zijn aangepakt. De SRT vraagt expliciet aandacht voor mensen met een chronische problematiek en/of kwetsbaarheid. We missen in deze kadernota de aandacht voor en erkenning van inwoners die noodgedwongen een blijvende hulpvraag hebben. Er zal steeds goed naar inwoners geluisterd moeten worden wat zij aangeven als (urgente) problemen en mogelijke oplossingen. Alleen dan kan iedereen naar vermogen meedoen.

Lees meer

SRT-advies: “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”

16 juli 2021
Holland U6Sjahiwxmi

Op 7 juni 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”. De SRT onderschrijft de visie en inzet van het college om de sociale basis te versterken. De sociale basis moet vooral een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten, samen optrekken en zorg hebben voor elkaar. Veel inwoners zijn al heel actief in hun eigen buurt om er een mooie en fijne woonwijk van te maken. Het is van belang inwoners hierin te ondersteunen. Gezien de ambities van de gemeente Tilburg is het noodzakelijk hierin meer te investeren. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een versteviging van die sociale basis en kan de wens om meer op te lossen in die sociale basis concrete uitwerking krijgen.

Lees meer