SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023

Delen:

221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

Op 14 juli 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024” uitgebracht.

De SRT heeft een aantal opmerkingen en adviezen bij de voorgestelde wijzigingen in de verordening 2024.

Sommige wijzigingen zorgen voor een tekst die beter leesbaar is en dat is mooi. We missen echter ook informatie in de verordening die wij van belang vinden voor inwoners zoals de termijnen waarbinnen aanvragen en gesprekken afgehandeld moeten worden. Het Perspectiefplan 18+ willen wij graag behouden in de verordening.

Als aandachtspunten hebben wij benoemd:

  • onze zorg om de gestapelde wachttijden. Zorg dat voor de hele zorgketen zichtbaar is hoe lang en waar er gewacht wordt door inwoners.
  • inwoners moeten meerdere keren het verhaal vertellen. De SRT adviseert dat organisaties in de keten samen zorgen voor een kortere procedure voor de inwoner.
  • sociale basis: geef een definitie van sociale basis

De SRT adviseert grote terughoudend te betrachten wat betreft de combinatie van sociaal netwerk en informele zorg. Wij vinden het van belang dat inwoners elkaar willen helpen. Als er echt zorg nodig is, moet die geleverd kunnen worden op een professionele, formele basis.


U vindt
hier het SRT-advies.

De reactie van het college treft u hier aan.