Advies “Raadsvoorstel Visie Bestaanszekerheid 2020-2023”

Nieuws | Adviezen - 15 oktober 2019
Insurance Oryoojvpq8E

De Sociale Raad Tilburg heeft een aanvullend advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Visie Bestaanszekerheid 2020-2023”. Het advies betreft twee maatregelen mbt de Collectieve Ziektekostenverzekering Minima en de Individuele Inkomenstoeslag die per 1-1-2021 ingevoerd zouden moeten worden. Het concrete gevolg van deze maatregelen is dat een huishouden er jaarlijks € 220,- of € 340,- op achteruit gaat. De SRT adviseert deze maatregelen niet uit te voeren.

Lees meer

Dossier “Burgerraden”

Nieuws - 01 oktober 2019

Maandag 23 september 2019 heeft de Rekenkamer Tilburg zijn rapport en de Sociale Raad Tilburg zijn advies over burgerparticipatie aan wethouders, leden van de gemeenteraad en betrokkenen gepresenteerd. Aan het einde van de bijeenkomst maar met name direct daarna zijn er diverse interessante en relevante vragen gesteld over het SRT-voorstel om te experimenteren met een burgerraad (in ons voorstel noemden we het een klankbordraad). De gestelde vragen zijn ter zake doend en hebben er toe geleid dat wij een klein dossier hebben opgesteld. Hierin vindt u artikelen, eerdere en huidige initiatieven en thema’s betreffende burgerraden.

Lees meer

Advies: "Agenda Positieve Gezondheid"

Nieuws | Adviezen - 01 oktober 2019
bron: Unsplash

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 augustus 2019 advies uitgebracht over de “Agenda Positieve Gezondheid”. De brede visie op gezondheid en de integrale blik onderschrijven wij en er worden zinvolle ambities benoemd. De opgaven waar de stad Tilburg voor staat, zijn stevig en dit vraagt dan ook een gedegen uitvoeringsplan.

Lees meer

Advies: “Nota: Integrale Kijk op Ouderen”

Nieuws | Adviezen - 01 oktober 2019
bron: Unsplash

Op 15 augustus 2019 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de nota “Integrale Kijk op Ouderen”. De groep oudere mensen wordt snel groter en het is van belang om hier ook beleidsmatig aandacht aan te besteden.

Lees meer

Nieuwe oproep: Sociale Raad Tilburg zoekt twee nieuwe leden

Nieuws - 23 september 2019

Doordat er een 2e vacature is ontstaan, zoekt de Sociale Raad Tilburg nu twee nieuwe leden. Daarom hebben we de procedure met twee weken verlengd. De nieuwe sluitingsdatum is zondag 6 oktober 2019.

Lees meer

Advies: “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”

Nieuws | Adviezen - 23 september 2019

De Sociale Raad Tilburg heeft een (ongevraagd) advies uitgebracht over burgerparticipatie met als titel: “Burgerparticipatie. Op z’n Tilburgs Meej-áánderen!”.

Lees meer

Advies: “Nota Bestaanszekerheid”

Nieuws | Adviezen - 17 september 2019

De Sociale Raad Tilburg heeft op 19 augustus 2019 advies uitgebracht over de “Nota Bestaanszekerheid”. Zinvolle onderdelen van het voorgestelde beleid zijn o.a. het inzetten op maatwerk en het meer naar voorkant willen met de regelingen. De SRT formuleert een aantal adviezen, aandachtspunten en vragen om beleid en uitvoering verder te verbeteren.

  • Blijf armoede benoemen
  • De SRT wijst op het spanningsveld tussen de (terechte) wens van de overheid dat burgers hun eigen verantwoordelijkheid nemen en de complexe regelgeving en procedures waar met name burgers met een laag inkomen van afhankelijk zijn.
  • Bijzondere bijstand als laatste financiële vangnet
  • Richt een expertiseteam “Bestaanszekerheid” in
  • Benoem bij nieuw beleid altijd de effecten voor inwoners met een laaginkomen

Lees meer

Nieuwsbrief nummer 11 van de Sociale Raad Tilburg is uit

Nieuws - 11 juli 2019
Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nummer 11 van de Sociale Raad Tilburg is uit. U kunt hem hier lezen.

Lees meer

Nieuwsbrief 11 - Wie maakt de wijksoep vandaag? Harry Simmers vertelt over zijn wijk Jeruzalem

Berichten Netwerk - 11 juli 2019
Wijksoep Annie Harry Ine Jan

Jeruzalem is de laatste jaren van gezicht en samenstelling veranderd. Sinds een paar maanden is het nieuwe buurthuis open, activiteiten kwamen opnieuw tot leven, hier kwam ook een overheidspotje voor, de huizen werden gerenoveerd, oude flats werden vervangen door nieuwe en er kwamen nieuwe mensen in de buurt te wonen.

Lees meer

Verslag SRT-lezing 2019

Nieuws - 02 juli 2019

Op 5 april 2019 vond de tweede SRT-lezing plaats: 'Burgerparticipatie: dilemma’s tussen droom en daad’. Een inspirerende inleiding door Alex Brenninkmeijer en reacties van Thijs van Mierlo en wethouder Marcelle Hendrickx leverde veel stof tot nadenken op. De deelnemers zijn in werktafels aan de slag gegaan en hebben hier hun eigen ideeën en praktijken aan toegevoegd. Dit alles en meer vind je in ons verslag van de SRT-lezing 2019: ‘Burgerparticipatie. Meedoen en meedenken over je eigen stad. (Hoe) doe je dat?’.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg – Jaarverslag 2018

Nieuws - 02 juli 2019

Het afgelopen jaar heeft de Sociale Raad Tilburg weer diverse adviezen uitgebracht. Adviezen geven blijft immers onze belangrijkste taak want dat is de opdracht die het college van burgemeester en wethouders ons gegeven heeft. De Sociale Raad Tilburg wil schakel zijn tussen inwoners en gemeente en wil zijn adviezen baseren op de ervaringen en verhalen van (kwetsbare) burgers. Daarom leggen wij veel nadruk op het horen van verhalen van Tilburgers en willen wij weten wat er in de stad speelt. Ook hier hebben wij het afgelopen jaar veel aandacht en tijd aan besteed.

Lees meer

21 juni 2019: Avond over Beeldvorming van Tilburg-Noord

Berichten Netwerk - 19 juni 2019

Krachtwijk, groenste wijk, afvoerputje van de stad: Tilburg-Noord is een van de meest besproken wijken van de stad. Wat vertellen de media, de gemeente en instanties over de wijk? En wat zeggen bewoners zelf? Richard van de Wouw van het Ronde Tafelhuis peilde de stemming over de wijk bij het Tilburgse publiek. Journalist en mediaonderzoeker Mirjam Vossen onderzocht hoe de media en gemeentelijke instanties de wijk portretteren. Zij gaat daarover in gesprek met onder meer Maudy Keulemans, pactmanager Tilburg-Noord bij de gemeente, met vertegenwoordigers van de media en instanties en met inwoners van de wijk. Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) sluit de avond af. De gespreksleiding is in handen van Ralf Bodelier.

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg 2018.