Sociale Raad Tilburg - vakantie

Nieuws - 15 juli 2024
2024 zomer

De Sociale Raad Tilburg wenst u een gezellige en mooie zomer!

Lees meer

Jaarverslag 2023 Sociale Raad Tilburg

Nieuws - 26 juni 2024
SRT jaarverslag 2023 01

Terugkijkend op het jaar 2023 zien we een jaar waarin we diverse adviezen hebben uitgebracht. We hebben veel gesprekken gevoerd: met inwoners organisaties en met (beleids)medewerkers van de gemeente. De brochure “Ervaringskennis” is aangeboden aan de gemeenteraad en in het najaar hebben we samen met Fontys de SRT-werkconferentie “Solidariteit in Tilburg. Tijd voor een ander verhaal!” georganiseerd. Zinvol en ook leuk om al deze werkzaamheden uit te voeren. Dat hebben we dan ook met veel enthousiasme en inzet gedaan. Lees het jaarverslag hier.

Wil je graag een papieren versie ontvangen, laat het ons weten door een mail te sturen naar: mail@socialeraadtilburg.nl. Als je jouw adres doorgeeft, zenden wij het SRT-jaarverslag 2023 naar je toe.

Lees meer

SRT-lezing 2024 - Sander Schimmelpenninck over "Solidariteit"

Nieuws - 24 juni 2024
202406020 srt lezing 114

Donderdagavond 20 juni 2024: Sander Schimmelpenninck spreekt de SRT-lezing 2024 over “Solidariteit” uit. Hij zorgt voor een prikkelende lezing met stof die tot nadenken stemt. Vijf Tilburgers, Daniëlle Arts, Katie Eppenhof, Hein van den Hurk, Joke Roovers en René Scherpenisse, vertellen op basis van hun ervaringen en kennis over solidariteit in het dagelijks leven in Tilburg. Daarna is er alle ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Daar wordt gretig gebruik van gemaakt.

De Sociale Raad Tilburg kijkt terug op een mooie, zinvolle en inspirerende bijeenkomst in de sfeervolle aula van het ROC. De enthousiaste reacties van de deelnemers maken duidelijk dat het volop gespreksstof oplevert om verder over na te denken. En concreet: welke stappen kunnen we in Tilburg al zetten? Als Sociale Raad Tilburg houden we ook de komende tijd het thema solidariteit vast.

Lees meer

SRT-lezing 2024 - Solidariteit

Nieuws - 16 mei 2024
SRT lezing 2024 image 2024 05 1

SRT-lezing 2024: over solidariteit

Solidariteit is een ‘oud’ maar mooi woord. Het staat voor verbinding en samen zorgen voor onze samenleving en voor elkaar. In de SRT-lezing 2024 stellen we solidariteit centraal. Samen met Sander Schimmelpenninck, met de inwoners van Tilburg en met iedereen die zich betrokken voelt bij Tilburg, willen we het gesprek aangaan over solidariteit. Hoe geven we nu solidariteit vorm en hoe willen we hier samen verder mee aan de slag?

Lees meer

SRT-lezing 2024 - Solidariteit

Nieuws - 16 mei 2024
SRT lezing 2024 image 2024 05 1

SRT-lezing 2024: over solidariteit

--- Er is veel belangstelling voor deze SRT-lezing. Daardoor hebben we het maximale aantal deelnemers bereikt. Bijzonder jammer maar we kunnen u alleen nog op de wachtlijst plaatsen.---

Lees meer

SRT-lezing 2024 - Solidariteit

Nieuws - 18 april 2024
Sander Schimmelpenninck

SAVE THE DATE: SRT-LEZING 2024

door SANDER SCHIMMELPENNINCK

Lees meer

SRT-advies “Hulp aan huis”

Nieuws | Adviezen - 05 april 2024
I Stock 1278632179 3

Het belang van huishoudelijke hulp is groot voor inwoners die daar een beroep op moeten doen. Daarom heeft de Sociale Raad Tilburg dit thema opgepakt en zich erin verdiept. Daarbij gaat onze aandacht uit zowel naar de inwoners die huishoudelijke zorg nodig hebben als naar de thuisondersteuners die deze zorg verlenen.

Lees meer

Welkom Arnie en Jolijn

Nieuws - 06 februari 2024
Arnie en Jolijn

De Sociale Raad Tilburg heet twee nieuwe leden welkom: Arnie van de Veerdonk en Jolijn van der Grinten.
We zijn blij dat zij hun ervaring en kennis in willen zetten voor de Sociale Raad Tilburg. Zij brengen andere inzichten en andere verhalen van inwoners mee. Mooi om dat toe te kunnen voegen.

Lees meer

Gezellige feestdagen en een mooi begin van 2024!

Nieuws - 21 december 2023
231221 Kerstwens

Het jaar 2023 loopt af en we kijken uit naar het nieuwe jaar 2024. We hebben het afgelopen jaar veel Tilburgers gesproken en zij inspireren ons met hun verhalen. Verhalen die vertellen over soms lastige situaties maar ook over inzet, bereidheid om er voor elkaar te zijn en hoop.

Eén van onze activiteiten was de SRT-werkconferentie ’Solidariteit’ die we samen met Fontys hebben georganiseerd. Solidariteit komt van het werkwoord “solidare”: dichtmaken, samenvoegen, versterken. Een werkwoord betekent iets doen, in beweging zetten, in beweging komen. Ook in 2024 willen wij in beweging blijven en samen met u werken aan een mooier en een solidair Tilburg.

Lees meer

SRT-advies “Aandachtspunten bij beleid en evaluatie bestaanszekerheid”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023
231211 Social media bestaanszekerheid i Stock 155602728

Op 2 oktober 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg een ongevraagd advies uitgebracht in verband met de evaluatie van het “Beleid Bestaanszekerheid” die in 2023/2024 plaats zal vinden.

Gezien het belang dat wij hechten aan bestaanszekerheid wil de Sociale Raad Tilburg graag zijn input hiervoor vooraf meegeven. Daarbij vragen wij aandacht voor diverse thema’s en urgente vraagstukken.

  • Gebruik een brede visie op bestaanszekerheid, definieer deze en neem deze als uitgangspunt bij beleid en uitvoering, ook op andere beleidsterreinen.
  • Kern van het probleem: tekort aan geld

Lees meer

SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2024”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023
221028 SRT advies Wmo 2023

De Sociale Raad Tilburg heeft op 14 juli 2023 het advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2024” uitgebracht.

Er zijn dit jaar geen beleidsmatige of inhoudelijke wijzigingen die opgenomen moeten worden in de Wmo-verordening 2024. De Sociale Raad Tilburg heeft wel een paar punten van zorg die wij in dit advies met het college delen.

Lees meer

SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023
221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

Op 14 juli 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024” uitgebracht.

De SRT heeft een aantal opmerkingen en adviezen bij de voorgestelde wijzigingen in de verordening 2024.

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg.
  • Missie en visie van de Sociale Raad Tilburg.