In gesprek met de bewonersraad van Landpark Assisië

Nieuws | Berichten Netwerk - 02 mei 2022
In gesprek met leden van de bewonersraad Landpark Assisie

Afgelopen donderdag hadden we een inspirerend overleg met Jim en Patrick, leden van de bewonersraad van Landpark Assisië en Landparkmedewerker Michael. Wat ze daar doen met betrekking tot burgerparticipatie en het verbinden van hun binnenwereld met de buitenwereld, is erg de moeite waard. De tijd nemen om te luisteren staat centraal.

Lees meer

Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!

Nieuws - 21 maart 2022
Anker in zwaar weer

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De Sociale Raad Tilburg heeft een inspiratiepamflet geschreven om zijn visie en prioriteiten voor de komende periode te delen met de gemeenteraad, het nieuwe college en alle Tilburgers. Vier thema’s staan wat ons betreft centraal: bestaanszekerheid en armoede, mensen in kwetsbare posities, burgerparticipatie en tweedelingen.

Lees meer

SRT - Infographic “Jongeren en wachttijden”

Nieuws - 11 maart 2022
Infographic jongeren wachttijden

Wachtlijsten, wachttijden, wachten…

De Sociale Raad Tilburg heeft de afgelopen maanden met jongeren, ouders, jongerenwerkers, medewerkers van zorgorganisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente gesproken over wachtlijsten en wachttijden. Dat leverde veel zorgelijke verhalen op van en over jongeren en ouders die te lang moeten wachten op passende hulpverlening. Hun verhalen hebben we verwerkt in een infographic waarbij het perspectief van de jongere centraal staat.

Lees meer

Afscheid van Jos Oskam

Nieuws - 11 maart 2022
180704 Portretfoto Jos Oskam

Eind februari 2022 hebben we afscheid genomen van Jos Oskam als lid van de Sociale Raad Tilburg. Jos is zes jaar lid geweest en in die periode hebben we dankbaar gebruik gemaakt van zijn grote deskundigheid wat betreft de Participatiewet. Gedegen en betrouwbaar en het was altijd heel prettig om met hem samen te werken. Hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Sociale Raad Tilburg en daar bedanken wij hem voor.

Lees meer

Gezellige feestdagen en een gezond en solidair 2022!

Nieuws - 22 december 2021
Beste wensen

De Sociale Raad Tilburg wenst iedereen gezellige feestdagen en een mooi begin van het nieuwe jaar 2022 toe.

Lees meer

Welkom aan twee nieuwe SRT-leden: Carla en José

Nieuws - 03 december 2021
Nieuwe leden srt 2021

Sinds kort heeft de Sociale Raad Tilburg twee nieuwe leden: Carla Ter Beek (lid) en José Rijnen (kandidaat-lid). We zijn blij dat zij de SRT met hun ervaring en kennis komen versterken.

Lees meer

SRT-advies: “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”

Nieuws | Adviezen - 03 december 2021
Sociaal Meldpunt Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft op 15 september 2021 advies uitgebracht over het “Raadsvoorstel Toekomst Sociaal Meldpunt Tilburg”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022 – proces Wmo-begeleiding melding – aanvraag zorg”

Nieuws | Adviezen - 03 december 2021
Paper Work

Op 20 september 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het proces bij Wmo-begeleiding melding - aanvraag zorg bij de Toegang Tilburg. De SRT vindt een heldere en zo kort mogelijke procedure positief zowel voor inwoners, zorgaanbieders als de Toegang Tilburg.

Lees meer

SRT-advies: “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”

Nieuws | Adviezen - 03 december 2021
Youth Support 0K7Ggia8Lve

De Sociale Raad Tilburg heeft op 13 september 2021 advies uitgebracht over het “Collegeadvies aanpassen tarief begeleiding PGB informeel Wmo en Jeugdhulp”.

Lees meer

SRT-advies: “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”

Nieuws | Adviezen - 03 december 2021
Jeugdhulp

De Sociale Raad Tilburg heeft op 23 juli 2021 advies uitgebracht over de “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2022”. Evenals bij de verordening “Wmo 2022” heeft de SRT de volgende adviezen gegeven:

Lees meer

SRT-advies: “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”

Nieuws | Adviezen - 02 december 2021
Social Support Pgnqt0Rxwls

Op 23 juli 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies gegeven over de “Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2022”. De SRT heeft twee adviezen voor de gemeente.

Lees meer

SRT-advies: “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”

Nieuws | Adviezen - 02 december 2021
Persoonlijke ontwikkeling

Eerder dit jaar, op 23 maart 2021, heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de kadernota “Stimuleren persoonlijke ontwikkeling”. Het belang van jezelf kunnen ontwikkelen is groot: voor de persoon zelf, voor zijn of haar omgeving, voor de samenleving. De SRT adviseert onder andere om te onderzoeken welke inhoudelijke wensen inwoners zelf hebben en welke praktische ondersteuning zij nodig hebben.

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg 2018.