Afscheid Edith Sigmans - van Lien

Nieuws - 31 augustus 2023
230830 Afscheid Edith

Gisteren hebben we afscheid genomen van Edith Sigmans - van Lien. Edith is vijf jaar lid geweest van de Sociale Raad Tilburg. Met haar open en positieve blik, haar kritische vragen en haar inhoudelijke inbreng heeft ze een waardevolle bijdrage geleverd aan het SRT-werk. Het was echter vooral steeds plezierig om met haar samen te werken. Daarom: een van harte “dank je wel Edith”.

Lees meer

SRT-reactie "Evaluatie Tiip"

Adviezen - 17 augustus 2023
SRT reactie Evaluatie Tiip

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft op 2 mei 2023 een reactie gegeven op de "Evaluatie Tilburg investeert in perspectief” (Tiip).
In Tiip is werken vanuit vertrouwen en nabijheid als werkwijze vastgelegd en de SRT is blij met deze ontwikkeling. De SRT wijst in zijn reactie op het belang van ervaringskennis van inwoners en het borgen daarvan in de processen. Klantregisseurs zouden zichtbaar, laagdrempelig en aanspreekbaar aanwezig moeten zijn in wijken. En we pleiten voor een kleinere caseload.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg - vakantie

Nieuws - 14 juli 2023
230714 Vakantie

De Sociale Raad Tilburg wenst u een hele fijne en gezellige zomer!

Lees meer

Sociale Raad Tilburg - Jaarverslag 2022

Nieuws - 26 juni 2023
Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest. Een aantal crises, stevige maatschappelijke vraagstukken en grote zorgen om mensen in kwetsbare posities. Als Sociale Raad Tilburg volgen we al deze ontwikkelingen en vraagstukken en gaan daarover het gesprek aan met gemeente en inwoners.

Wil je meer weten over het werk van de Sociale Raad Tilburg? In ons jaarverslag 2022 lees je er meer over. Je kunt ook de PDF versie ervan bekijken.

Lees meer

SRT-brochure "Ervaringskennis"

Nieuws | Adviezen - 02 juni 2023
230601 SRT brochure Ervaringskennis gemeenteraad

SRT-brochure “Ervaringskennnis”

De SRT heeft een brochure uitgebracht over ervaringskennis. Op 1 juni 2023 hebben we deze aangeboden aan de gemeenteraad. Burgemeester Weterings heeft het eerste exemplaar ontvangen.

Lees meer

Welkom Wim en Peter

Nieuws - 12 april 2023
Wim en Peter

De Sociale Raad Tilburg verwelkomt twee nieuwe leden: Wim van Hout en Peter Smolders.
We zijn blij dat zij met hun ervaring en kennis de SRT komen versterken.

Lees meer

'Je moet iemand hebben die in jou gelooft'

Nieuws - 15 maart 2023
SRT portret 46 web

Bouchra Bouzarouata: een beeld van haar werk en leven in het Brabants Dagblad. Een verhaal over doorzetten, kansen zoeken, krijgen en nemen. En over het inzetten van die verworven kennis en ervaring om anderen te helpen.
Trots dat ze lid is van de Sociale Raad Tilburg.

Hieronder de link naar het artikel in het Brabants Dagblad:
https://www.bd.nl/tilburg/bouc...

Lees meer

RAWP-advies over "Breed offensief"

Adviezen - 15 maart 2023
Afbeelding handen

Het RAWP (Regionale Adviesraad Werk en Participatie) heeft aan het POHO Arbeidsparticipatie advies uitgebracht over de aanpak van het “Breed offensief”. Zij geven de volgende aandachtspunten mee bij de voorbereiding en uitwerking van de wijzigingen:

1. lnwoner centraal

Lees meer

Afscheid en dank-je-wel

Nieuws - 19 januari 2023
230118 Afscheid Stephan Rogier Joep

Afscheid en dank-je-wel

Gisteren hebben we afscheid genomen van drie SRT-leden van het eerste uur: Stephan Gijsman, Rogier van Luxemburg en Joep van Dongen. Zij waren sinds de start in 2015 lid en hebben nu de twee termijnen vol gemaakt. Een grote betrokkenheid bij de inwoners van onze stad en bij de SRT, steeds weer op een constructieve en vooral ook zeer prettige wijze samengewerkt: we zullen hen dan ook zeker missen. Wij bedanken hen voor hun grote inzet en voor het mee opbouwen van de Sociale Raad Tilburg.

Lees meer

Fijne feestdagen en een mooi en saamhorig 2023!

Nieuws - 23 december 2022
2212 Eindejaarsbericht

De Sociale Raad Tilburg wenst jou fijne feestdagen en een mooi 2023. In 2022 hebben we veel waardevolle gesprekken gevoerd met diverse personen en organisaties. Ook in 2023 willen we jou graag weer ontmoeten om zo samen te werken aan een mooier en saamhorig Tilburg.

Lees meer

SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023”

Nieuws | Adviezen - 28 oktober 2022
221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

De Sociale Raad Tilburg heeft op 22 september 2022 het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Per 1 januari 2023 zijn er door nieuwe inkoop en de andere inrichting van de zorg veranderingen voor inwoners. Er zijn dus ook de nodige gevolgen voor de verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023.

Lees meer

SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023”

Nieuws | Adviezen - 28 oktober 2022
221028 SRT advies Wmo 2023

Op 22 september 2022 hebben wij het SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Door de nieuwe inkoop en de andere inrichting van de zorg voor inwoners per 1 januari 2023 zijn er de nodige gevolgen voor de verordening Wmo gemeente Tilburg 2023. In dit advies gaan we in op deze veranderingen en de gevolgen hiervan voor inwoners.

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg 2018.