Welkom Arnie en Jolijn

Nieuws - 06 februari 2024
Arnie en Jolijn

De Sociale Raad Tilburg heet twee nieuwe leden welkom: Arnie van de Veerdonk en Jolijn van der Grinten.
We zijn blij dat zij hun ervaring en kennis in willen zetten voor de Sociale Raad Tilburg. Zij brengen andere inzichten en andere verhalen van inwoners mee. Mooi om dat toe te kunnen voegen.

Lees meer

Gezellige feestdagen en een mooi begin van 2024!

Nieuws - 21 december 2023
231221 Kerstwens

Het jaar 2023 loopt af en we kijken uit naar het nieuwe jaar 2024. We hebben het afgelopen jaar veel Tilburgers gesproken en zij inspireren ons met hun verhalen. Verhalen die vertellen over soms lastige situaties maar ook over inzet, bereidheid om er voor elkaar te zijn en hoop.

Eén van onze activiteiten was de SRT-werkconferentie ’Solidariteit’ die we samen met Fontys hebben georganiseerd. Solidariteit komt van het werkwoord “solidare”: dichtmaken, samenvoegen, versterken. Een werkwoord betekent iets doen, in beweging zetten, in beweging komen. Ook in 2024 willen wij in beweging blijven en samen met u werken aan een mooier en een solidair Tilburg.

Lees meer

SRT-advies “Aandachtspunten bij beleid en evaluatie bestaanszekerheid”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023
231211 Social media bestaanszekerheid i Stock 155602728

Op 2 oktober 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg een ongevraagd advies uitgebracht in verband met de evaluatie van het “Beleid Bestaanszekerheid” die in 2023/2024 plaats zal vinden.

Gezien het belang dat wij hechten aan bestaanszekerheid wil de Sociale Raad Tilburg graag zijn input hiervoor vooraf meegeven. Daarbij vragen wij aandacht voor diverse thema’s en urgente vraagstukken.

  • Gebruik een brede visie op bestaanszekerheid, definieer deze en neem deze als uitgangspunt bij beleid en uitvoering, ook op andere beleidsterreinen.
  • Kern van het probleem: tekort aan geld

Lees meer

SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2024”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023
221028 SRT advies Wmo 2023

De Sociale Raad Tilburg heeft op 14 juli 2023 het advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2024” uitgebracht.

Er zijn dit jaar geen beleidsmatige of inhoudelijke wijzigingen die opgenomen moeten worden in de Wmo-verordening 2024. De Sociale Raad Tilburg heeft wel een paar punten van zorg die wij in dit advies met het college delen.

Lees meer

SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023
221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

Op 14 juli 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2024” uitgebracht.

De SRT heeft een aantal opmerkingen en adviezen bij de voorgestelde wijzigingen in de verordening 2024.

Lees meer

SRT-werkconferentie 2023: “Solidariteit in Tilburg. Tijd voor een ander verhaal!”

Nieuws - 20 oktober 2023
SRT werkconferentie flyer 1

SRT-werkconferentie 2023
“Solidariteit in Tilburg. Tijd voor een ander verhaal!”
De Sociale Raad Tilburg nodigt je uit voor de SRT-werkconferentie 2023 die in samenwerking met Fontys georganiseerd wordt.
Studenten van Fontys hebben onderzoek gedaan naar hoe kleine onafhankelijke Tilburgse organisaties en initiatieven solidariteit ervaren. En zij hebben hen gevraagd wat is er volgens hen nodig is om solidariteit in de toekomst te borgen.
Gastspreker Anja Machielse zal ons met haar lezing inspireren. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over solidariteit.


Lees meer

Afscheid Edith Sigmans - van Lien

Nieuws - 31 augustus 2023
230830 Afscheid Edith

Gisteren hebben we afscheid genomen van Edith Sigmans - van Lien. Edith is vijf jaar lid geweest van de Sociale Raad Tilburg. Met haar open en positieve blik, haar kritische vragen en haar inhoudelijke inbreng heeft ze een waardevolle bijdrage geleverd aan het SRT-werk. Het was echter vooral steeds plezierig om met haar samen te werken. Daarom: een van harte “dank je wel Edith”.

Lees meer

SRT-reactie "Evaluatie Tiip"

Adviezen - 17 augustus 2023
SRT reactie Evaluatie Tiip

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft op 2 mei 2023 een reactie gegeven op de "Evaluatie Tilburg investeert in perspectief” (Tiip).
In Tiip is werken vanuit vertrouwen en nabijheid als werkwijze vastgelegd en de SRT is blij met deze ontwikkeling. De SRT wijst in zijn reactie op het belang van ervaringskennis van inwoners en het borgen daarvan in de processen. Klantregisseurs zouden zichtbaar, laagdrempelig en aanspreekbaar aanwezig moeten zijn in wijken. En we pleiten voor een kleinere caseload.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg - vakantie

Nieuws - 14 juli 2023
230714 Vakantie

De Sociale Raad Tilburg wenst u een hele fijne en gezellige zomer!

Lees meer

Sociale Raad Tilburg - Jaarverslag 2022

Nieuws - 26 juni 2023
Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 is een bewogen jaar geweest. Een aantal crises, stevige maatschappelijke vraagstukken en grote zorgen om mensen in kwetsbare posities. Als Sociale Raad Tilburg volgen we al deze ontwikkelingen en vraagstukken en gaan daarover het gesprek aan met gemeente en inwoners.

Wil je meer weten over het werk van de Sociale Raad Tilburg? In ons jaarverslag 2022 lees je er meer over. Je kunt ook de PDF versie ervan bekijken.

Lees meer

SRT-brochure "Ervaringskennis"

Nieuws | Adviezen - 02 juni 2023
230601 SRT brochure Ervaringskennis gemeenteraad

SRT-brochure “Ervaringskennnis”

De SRT heeft een brochure uitgebracht over ervaringskennis. Op 1 juni 2023 hebben we deze aangeboden aan de gemeenteraad. Burgemeester Weterings heeft het eerste exemplaar ontvangen.

Lees meer

Welkom Wim en Peter

Nieuws - 12 april 2023
Wim en Peter

De Sociale Raad Tilburg verwelkomt twee nieuwe leden: Wim van Hout en Peter Smolders.
We zijn blij dat zij met hun ervaring en kennis de SRT komen versterken.

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg 2018.