Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties zoekt verbinding met jongeren met beperking

Berichten Netwerk - 23 juli 2021
Wheelchair Thsgm8Nmrcw

Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties zoekt verbinding met jongeren met een beperking. Want op dit moment zijn er weinig jongeren die zich aansluiten bij de organisatie en daar wil het verandering in brengen. De organisatie behartigt de belangen van mensen met een beperking, jong en oud. Het gaat om onder meer fysieke, motorische en visuele beperkingen.

Lees meer

SRT-advies: “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”

Nieuws | Adviezen - 16 juli 2021
Holland U6Sjahiwxmi

Op 7 juni 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de “Beleidsnota Sociale Basis 2021-2025”. De SRT onderschrijft de visie en inzet van het college om de sociale basis te versterken. De sociale basis moet vooral een plaats zijn waar mensen elkaar ontmoeten, samen optrekken en zorg hebben voor elkaar. Veel inwoners zijn al heel actief in hun eigen buurt om er een mooie en fijne woonwijk van te maken. Het is van belang inwoners hierin te ondersteunen. Gezien de ambities van de gemeente Tilburg is het noodzakelijk hierin meer te investeren. Alleen dan kan er gewerkt worden aan een versteviging van die sociale basis en kan de wens om meer op te lossen in die sociale basis concrete uitwerking krijgen.

Lees meer

Jaarverslag Sociale Raad Tilburg 2020

Nieuws - 13 juli 2021
Jaarverslag

In het jaar 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg onder bijzondere omstandigheden zijn werk moeten verrichten. Het is gelukt om snel te schakelen en onze werkwijze aan te passen. Er zijn diverse adviezen uitgebracht, er is (digitaal) vergaderd en er zijn overleggen geweest met beleidsmedewerkers en bewoners. En ter ere van het 5-jarig bestaan van de Sociale Raad Tilburg hebben we drie korte films uitgebracht over de drie rode draden in het werk. In ons jaarverslag 2020 lees je hier meer over.

Lees meer

SRT-advies: “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024”

Nieuws | Adviezen - 10 juni 2021
Help Aum5Vcnuyd4

De Sociale Raad Tilburg heeft op 28 april 2021 advies uitgebracht over de “Kadernota Ingrijpen bij crisis en onveiligheid 2021-2024”. Een effectieve aanpak van (on)veiligheid heeft een brede en integrale visie en analyse als basis nodig. In het alledaagse leven zijn zorg en veiligheid immers met elkaar verbonden dus dit moet dan ook integraal aangepakt worden. Verder adviseren wij om te zorgen dat inwoners makkelijk iets kunnen melden, om voldoende te investeren in professionals en in middelen, en om te investeren in werken vanuit vertrouwen en er te zijn voor inwoners met hun vragen en zorgen. Tot slot adviseren wij om ruimte te creëren voor zeggenschap, samenspraak en eigenaarschap in crisissituaties.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: nieuw lid gezocht

Nieuws - 20 mei 2021
Logo Sociale Raad Tilburg

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft een vacature en wij zijn dus op zoek naar een nieuw lid om onze adviesraad te versterken. De SRT wil schakel zijn tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente. Daarom willen wij graag weten wat Tilburgers bezighoudt.

Lees meer

SRT-advies: Concept Raadsvoorstel "Het nieuwe normaal"

Nieuws | Adviezen - 06 april 2021
Psychological Uh6Msp8Md_E

Op 24 maart 2021 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over het concept raadsvoorstel "Het nieuwe normaal". De gemeente Tilburg wil meer oplossen in de sociale basis en in het eigen netwerk van burgers. In dit advies bespreekt de SRT het grote kader waarbinnen deze beweging van normalisering zich afspeelt. Tevens benoemen wij een aantal aandachtspunten, bijvoorbeeld zorgen van inwoners over de betaalbaarheid van de zorg en geven wij diverse adviezen. Daarbij benoemen wij onder andere het belang van het gezamenlijke gesprek tussen gemeente en inwoners hierover, maar ook vragen wij aandacht voor de draagkracht van inwoners en het aanpassen van het systeem aan burgers. Het is een proces dat veel tijd zal vragen maar het is heel zinvol om hier gezamenlijk aan te werken.

Lees meer

SRT-advies: “Burgers en klanttevredenheid”

Nieuws | Adviezen - 01 april 2021
Helping Gm5Yn5Xrvqa

De Sociale Raad Tilburg heeft een ongevraagd advies uitgebracht over burgers en klanttevredenheid. Wij adviseren de beleving van burgers centraal te stellen in de klanttevredenheidsonderzoeken die binnen het sociaal domein uitgevoerd worden. Het hele traject dat burgers doorlopen en de ervaren dienstverlening moeten hierin meegenomen worden: dus vanaf het stellen van de eerste vraag tot en met de oplossing die geboden wordt. Daarnaast geven wij nog diverse andere adviezen.

Lees meer

Tilburg: beweging van vertrouwen

Nieuws - 31 maart 2021
Vertrouwenspinlogov4

Afgelopen week ontvingen leden en medewerksters de vertrouwenspin van wethouder Esmah Lahlah en Ralf Embrechts: een hele eer!

Lees meer

Regionaal advies: "Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022"

Nieuws | Adviezen - 04 maart 2021
Youth Ud_Denhx3Ei

Op 8 januari 2021 heeft de Rosa-werkgroep "Inkoop Jeugd" advies uitgebracht over "Uitgangspunten Inkoopbeleid Jeugdhulp Hart van Brabant 2022".

Lees meer

SRT-Focus: "Een jaar later - Corona werkt als contrastvloeistof"

Nieuws | Adviezen - 03 maart 2021
Coronavirus Xnko6Sdf34Y

Een jaar geleden schreef de Sociale Raad Tilburg (SRT) een brief aan het college van B en W in Tilburg met daarin onze eerste gedachten bij wat we toen signaleerden. Nu, een jaar later, kijken we terug en vooruit. Waar staan we nu als samenleving? Zijn we voorbereid op de periode na corona? En welke stem hebben burgers in het gesprek hierover?

Lees meer

SRT-advies: “Aanpak Meedoen tot en met je pensioen gemeente Tilburg 2021-2022”

Nieuws | Adviezen - 17 februari 2021
Work Xyc3Bx8Fxni

Op 23 december 2020 heeft de Sociale Raad Tilburg advies uitgebracht over de nota “Aanpak Meedoen tot en met je pensioen gemeente Tilburg 2021-2022”.

Lees meer

Afscheid Chantal van Birgelen

Nieuws - 12 januari 2021
Chantal van birgelen web 400 x 600

Eind december 2020 hebben we afscheid genomen van Chantal van Birgelen als lid van de Sociale Raad
Tilburg. Vanuit haar zeer brede ervaringen, met name wat betreft Wmo, heeft ze zich vier jaar met veel enthousiasme ingezet. Deskundig, gedreven en zeer plezierig om mee samen te werken. Wij bedanken haar voor haar bijdrage aan het werk van de Sociale raad Tilburg.

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg 2018.