SRT-lezing 2022 “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering”

Nieuws - 09 september 2022
SRT lezing 2022

Uitnodiging: op zondag 16 oktober 2022 spreekt Tim ’S Jongers de SRT-lezing 2022 uit.

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: nieuwe collega’s gezocht

Nieuws - 29 augustus 2022
2208 SRT vacatures

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft drie vacatures. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe leden die onze adviesraad komen versterken. De SRT wil graag weten wat Tilburgers bezighoudt omdat dat belangrijke informatie is voor onze adviezen.
Denk jij dat jij een bijdrage kunt leveren aan het werk van de SRT?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. We worden graag verrast!

Lees meer

Sociale Raad Tilburg

Nieuws - 21 juli 2022
SRT Fijne zomer

Wij wensen u een hele mooie en gezellige zomer toe!

Lees meer

SRT-lezing 2022 “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid”

Nieuws - 20 juli 2022
221016 save the date image 2022 01

De Sociale Raad Tilburg nodigt je uit voor de SRT-lezing 2022.

Lees meer

Advies “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”

Nieuws | Adviezen - 20 juli 2022
220720 Kleurige gieters

Eerder dit jaar, op 14 april 2022, heeft de Sociale Raad Tilburg (SRT) advies uitgebracht over de “Verzamelverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2022”. De SRT ziet dat ambities die de afgelopen jaren uitgesproken zijn, terugkomen in deze verordening. Dit vinden wij uiteraard een positieve ontwikkeling.

Lees meer

SRT-bespreking: "Meer voor elkaar" - het coalitieakkoord van Tilburg 2022-2026

Nieuws - 11 juli 2022
220704 SRT bespreking

"Meer voor elkaar": een stad waar iedereen meedoet, iedereen ertoe doet en waar iedereen meetelt. Er worden mooie en hoge ambities beschreven in het coalitieakkoord van de gemeente Tilburg 2022-2026. De Sociale Raad Tilburg heeft nadrukkelijk stil gestaan bij dit coalitieakkoord. Het uitgangspunt van het gesprek: de vier onderwerpen zoals beschreven in “Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!”.
In het coalitieakkoord zien we kansen maar ook uitdagingen en vragen. We zijn zeer benieuwd naar de uitvoeringsbrieven. Want het gaat tenslotte om de inwoners en hoe beleid uitvoering wordt.

Lees meer

In gesprek met de dorpsraad van Udenhout

Nieuws - 27 juni 2022
IMG 20220601 WA0001

De leden van de dorpsraad Udenhout vertellen over hun dorp en de wijkagenda. Er is een sterke sociale cohesie met veel actieve inwoners. De lijntjes zijn kort en zij horen veel wat waardevol is voor de wijkagenda. Aandachtspunten voor hen zijn: woningen voor ouderen, er is behoefte aan een ontmoetingsruimte, gebruik de aanwezige kennis en ervaring van inwoners bij nieuwe plannen. Inwoners willen graag meedenken en verantwoordelijkheid nemen.

Lees meer

In gesprek met wijkraad Tilburg 3 West

Nieuws - 20 juni 2022
20220519 165337

De Sociale Raad Tilburg is in gesprek gegaan met wijkraad Tilburg 3 West over de wijkagenda en hun wijk. Een mooi gesprek met zeer betrokken wijkbewoners die veel kennis hebben van de wijk en de mensen die er wonen. Aandachtspunten die zij benoemen: betrokkenheid inwoners, eigenaarschap en communicatie. Er is behoefte aan laagdrempelige en kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk. Wat ze vooral benadrukken: ’t Zand is een mooie en groene wijk met alle scholen dichtbij. Het is hier prettig wonen.

Lees meer

Jaarverslag Sociale Raad Tilburg 2021

Nieuws - 27 mei 2022
Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 is een jaar met veel afwisseling. Covid, de gevolgen daarvan en de RIVM-maatregelen hebben ook dit jaar weer veel bepaald. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de samenleving en de werkzaamheden gewoon doorgegaan. In ons jaarverslag 2021 lees je hier meer over.

Lees meer

In gesprek met de bewonersraad van Landpark Assisië

Nieuws | Berichten Netwerk - 02 mei 2022
In gesprek met leden van de bewonersraad Landpark Assisie

Afgelopen donderdag hadden we een inspirerend overleg met Jim en Patrick, leden van de bewonersraad van Landpark Assisië en Landparkmedewerker Michael. Wat ze daar doen met betrekking tot burgerparticipatie en het verbinden van hun binnenwereld met de buitenwereld, is erg de moeite waard. De tijd nemen om te luisteren staat centraal.

Lees meer

Sociale ankers slaan in tijden van zwaar weer!

Nieuws - 21 maart 2022
Anker in zwaar weer

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. De Sociale Raad Tilburg heeft een inspiratiepamflet geschreven om zijn visie en prioriteiten voor de komende periode te delen met de gemeenteraad, het nieuwe college en alle Tilburgers. Vier thema’s staan wat ons betreft centraal: bestaanszekerheid en armoede, mensen in kwetsbare posities, burgerparticipatie en tweedelingen.

Lees meer

SRT - Infographic “Jongeren en wachttijden”

Nieuws - 11 maart 2022
Infographic jongeren wachttijden

Wachtlijsten, wachttijden, wachten…

De Sociale Raad Tilburg heeft de afgelopen maanden met jongeren, ouders, jongerenwerkers, medewerkers van zorgorganisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente gesproken over wachtlijsten en wachttijden. Dat leverde veel zorgelijke verhalen op van en over jongeren en ouders die te lang moeten wachten op passende hulpverlening. Hun verhalen hebben we verwerkt in een infographic waarbij het perspectief van de jongere centraal staat.

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg 2018.