Afscheid en dank-je-wel

Nieuws - 19 januari 2023
230118 Afscheid Stephan Rogier Joep

Afscheid en dank-je-wel

Gisteren hebben we afscheid genomen van drie SRT-leden van het eerste uur: Stephan Gijsman, Rogier van Luxemburg en Joep van Dongen. Zij waren sinds de start in 2015 lid en hebben nu de twee termijnen vol gemaakt. Een grote betrokkenheid bij de inwoners van onze stad en bij de SRT, steeds weer op een constructieve en vooral ook zeer prettige wijze samengewerkt: we zullen hen dan ook zeker missen. Wij bedanken hen voor hun grote inzet en voor het mee opbouwen van de Sociale Raad Tilburg.

Lees meer

Fijne feestdagen en een mooi en saamhorig 2023!

Nieuws - 23 december 2022
2212 Eindejaarsbericht

De Sociale Raad Tilburg wenst jou fijne feestdagen en een mooi 2023. In 2022 hebben we veel waardevolle gesprekken gevoerd met diverse personen en organisaties. Ook in 2023 willen we jou graag weer ontmoeten om zo samen te werken aan een mooier en saamhorig Tilburg.

Lees meer

SRT-advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023”

Nieuws | Adviezen - 28 oktober 2022
221028 SRT advies Jeugd 2023 jpg I stock

De Sociale Raad Tilburg heeft op 22 september 2022 het advies “Verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Per 1 januari 2023 zijn er door nieuwe inkoop en de andere inrichting van de zorg veranderingen voor inwoners. Er zijn dus ook de nodige gevolgen voor de verordening jeugdhulp gemeente Tilburg 2023.

Lees meer

SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023”

Nieuws | Adviezen - 28 oktober 2022
221028 SRT advies Wmo 2023

Op 22 september 2022 hebben wij het SRT-advies “Verordening Wmo gemeente Tilburg 2023” uitgebracht.

Door de nieuwe inkoop en de andere inrichting van de zorg voor inwoners per 1 januari 2023 zijn er de nodige gevolgen voor de verordening Wmo gemeente Tilburg 2023. In dit advies gaan we in op deze veranderingen en de gevolgen hiervan voor inwoners.

Lees meer

SRT-lezing 2022 met Tim ’S Jongers: inspirerend en uitdagend

Nieuws - 19 oktober 2022
SRT lezing 2022 2

Tim ’S Jongers hield afgelopen zondagmiddag in een goed gevulde zaal een inspirerend verhaal over het belang van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. De deelnemers luisterden geboeid en werden uitgedaagd om hun verhalen in te brengen. Inwoners, professionals, beleidsmakers: zij brachten eigen vragen en aandachtspunten in. In dit alles werd de noodzaak en het belang van het borgen van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid duidelijk. Iedereen voelde de urgentie om dit concreet te maken. Het is duidelijk dat er nog een weg te gaan is. Iedereen kan vandaag op de eigen werkplek en in de eigen organisatie hier stappen in zetten.

Lees meer

SRT-lezing 2022: "Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering"

Nieuws - 15 oktober 2022
221015 Brabants Dagblad foto

Zondag 16 oktober 2022 vindt de SRT-lezing 2022 plaats. Tim 'S Jongers zal deze uitspreken. In het Brabants Dagblad van zaterdag 15 oktober geeft hij in een opinieartikel zijn analyse en bouwstenen voor de brug die gebouwd moet worden. Tijdens de SRT-lezing gaat hij hier verder op in. En we gaan samen het gesprek aan: inwoners, professionals, beleidsmakers.

SRT-lezing 2022
Zondag 16 oktober 2022, 14.30 - 16.45 uur (zaal open 14.00 uur)
Locatie: Koning Willem ll College, Tatraweg 80, Tilburg

Lees meer

Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering

Nieuws - 09 oktober 2022

Weten beleidsmakers wat mensen in kwetsbare positie nodig hebben?
Op de gratis SRT-lezing op zondag 16 oktober zal Tim 'S Jongers zijn verhaal doen. Inwoners, professionals en beleidsmakers gaan met elkaar in gesprek. We hopen dat jij ook komt!
Tijd: 14.30 - 16.45 uur (zaal open 14.00 uur)
Locatie: Koning Willem ll College, Tatraweg 80, Tilburg
Aanmelden kan hier

Lees meer

Advies: Advies “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”

Nieuws | Adviezen - 07 oktober 2022
221007 Deuren

Begin deze week, op 3 oktober 2022, heeft de SRT advies uitgebracht over de “Doorontwikkeling Toegang Tilburg: “Meer voor elkaar” ook binnen Toegang Tilburg”. Zoals eigen is aan een beleidskader is het algemeen geformuleerd en de concrete invulling volgt dus later. Uiteindelijk draait het natuurlijk wel altijd om die concrete invulling. De Toegang is immers voor inwoners de toegang tot hulp en ondersteuning. Deze moet goed vindbaar zijn, een snelle reactie is nodig en er moet passende en goede zorg geleverd worden.

De SRT reageert graag op dit beleidskader en we hebben een aantal adviezen, aandachtspunten en vragen meegeven waarbij onze focus met name ligt op wat dit alles betekent voor inwoners. Een aantal punten die wij hier benoemen staan ook al in eerdere SRT-adviezen.

Lees meer

SRT-lezing 2022: “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid en uitvoering” Start: 14.30 uur

Nieuws - 09 september 2022
SRT lezing 2022

Uitnodiging: op zondag 16 oktober 2022 spreekt Tim ’S Jongers de SRT-lezing 2022 uit.

Inloop: 14.00 uur

Lees meer

Sociale Raad Tilburg: nieuwe collega’s gezocht

Nieuws - 29 augustus 2022
2208 SRT vacatures

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft drie vacatures. Wij zijn dus op zoek naar nieuwe leden die onze adviesraad komen versterken. De SRT wil graag weten wat Tilburgers bezighoudt omdat dat belangrijke informatie is voor onze adviezen.
Denk jij dat jij een bijdrage kunt leveren aan het werk van de SRT?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. We worden graag verrast!

Lees meer

Sociale Raad Tilburg

Nieuws - 21 juli 2022
SRT Fijne zomer

Wij wensen u een hele mooie en gezellige zomer toe!

Lees meer

SRT-lezing 2022 “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid”

Nieuws - 20 juli 2022
221016 save the date image 2022 01

De Sociale Raad Tilburg nodigt je uit voor de SRT-lezing 2022.

Op zondag 16 oktober 2022 spreekt Tim ’S Jongers de SRT-lezing 2022 uit: “Van kloof naar brug: het belang van ervaringskennis in beleid”

Lees meer

De Sociale Raad

Opdracht Sociale Raad Tilburg

  • Adviseert gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaal domein en de transities.
  • Vervult een schakelfunctie tussen de inwoners van Tilburg en de gemeente.
  • De Verordening van de Sociale Raad Tilburg 2018.