SRT-advies “Aandachtspunten bij beleid en evaluatie bestaanszekerheid”

Nieuws | Adviezen - 11 december 2023

Delen:

231211 Social media bestaanszekerheid i Stock 155602728

Op 2 oktober 2023 heeft de Sociale Raad Tilburg een ongevraagd advies uitgebracht in verband met de evaluatie van het “Beleid Bestaanszekerheid” die in 2023/2024 plaats zal vinden.

Gezien het belang dat wij hechten aan bestaanszekerheid wil de Sociale Raad Tilburg graag zijn input hiervoor vooraf meegeven. Daarbij vragen wij aandacht voor diverse thema’s en urgente vraagstukken.

 • Gebruik een brede visie op bestaanszekerheid, definieer deze en neem deze als uitgangspunt bij beleid en uitvoering, ook op andere beleidsterreinen.
 • Kern van het probleem: tekort aan geld
 • Armoedebeleid als onderdeel van beleid bestaanszekerheid
 • Aanpak niet-gebruik en ervaringskennis
 • In het bijzonder vragen wij aandacht voor: werkende armen, vrouwen, ouderen, nieuwkomers, jongeren en kinderen.
 • Wij vragen blijvende aandacht voor die inwoners die al jarenlang een minimaal inkomen hebben.
 • De SRT adviseert een “armoede-check” op te nemen bij alle beleids- en uitvoeringsplannen zodat de effecten van het beleid op lage inkomens aan de voorkant duidelijk wordt.


   Hier treft u de hele reactie van de SRT op de "Evaluatie Tilburg investeert in perspectief” aan.

   De reactie van het college d.d. 14 november 2023 vindt u hier.