Leden

Dion van den Berg

SRT portret 1867 web

Voorzitter Sociale Raad Tilburg

Dion van den Berg is teamleider van het Europateam van PAX (voorheen IKV Pax Christi), dat zich vooral richt op de Westelijke Balkan, (Oost-)Oekraïne en de discussies over de EU als vredesproject. Hij is binnen PAX tevens thematisch expert met betrekking tot Dealing with the Past en het verbinden van staatsopbouw met vredesopbouw in conflict- en postconflictgebieden. Hij is direct betrokken bij projecten ter versterking van lokale democratie in tal van landen.

“Bij mijn ouders hing de spreuk ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’ aan de muur. Hopelijk ben ik nu oud en wijs genoeg om dat te proberen – door niet alleen in conflictregio’s maar ook in mijn eigen Tilburg te werken aan burgerparticipatie en versterking van de inclusieve samenleving.”

Stephan Gijsman

SRT portret 45 web

Lid, vicevoorzitter en secretaris Sociale Raad Tilburg

Hij werkt als bovenschools directeur bij Biezonderwijs, scholen voor speciaal- en voortgezet onderwijs. Stephan Gijsman heeft vanuit zijn werk te maken met de invoering van de nieuwe Jeugdwet, Wet Langdurige Zorg en de Participatiewet; veel leerlingen van zijn school hebben extra zorg nodig. Tevens is hij voorzitter van de Raad van Toezicht binnen een organisatie voor beschermd wonen in de GGZ.

Roger Speck

SRT portret 1834 web

Lid en penningmeester Sociale Raad Tilburg

Roger Speck is als (interim)manager actief binnen de volle breedte van het sociaal domein met ruime ervaring bij diverse gemeenten op gebied van Participatiewet, arbeidsbemiddeling, Jeugdwet en Wmo. 

"Na jarenlang in andere steden gewerkt te hebben binnen het sociaal domein, wil ik me nu graag inzetten voor het sociaal domein in mijn woonplaats Tilburg. Ik zie het als een relevante taak van de Sociale Raad Tilburg om er aan bij te dragen dat het sociaal domein voor de inwoners van de gemeente Tilburg een krachtig vangnet is én dat de stem van de betrokken inwoners meer gehoord wordt.”

Bouchra Bouzarouata

SRT portret 46 web

Lid Sociale Raad Tilburg


Bouchra Bouzarouata is werkzaam als ZZP-er en begeleidt individuele personen en gezinnen op diverse levensgebieden: wonen, gezondheid, dagbesteding, financiën. Daarnaast is ze trajectbegeleider bij 'Het Werkt'. Als vrijwilligster is zij onder andere lid van de Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Tilburg en het Platform belangbehartiging cliëntenraden Jeugdzorg Midden Brabant.

"Ik woon en werk in Tilburg en het welzijn van de stad en haar inwoners gaat me aan het hart. Waar ik me met name voor in wil zetten, is het verbeteren van de verbinding tussen burgers en gemeente. Diversiteit heeft mijn speciale aandacht."

Joep van Dongen

SRT portret 1911 web

Lid Sociale Raad Tilburg.


Joep van Dongen is lang werkzaam geweest als controller en stafmedewerker bij een thuiszorgorganisatie. Als vrijwilliger is hij voorzitter van het regiobestuur van L.O.C. Zeggenschap in Zorg. Dit is een landelijke cliëntenorganisatie die medezeggenschapsorganen in de zorg vertegenwoordigt.

"In mijn rol bij de Sociale Raad Tilburg hebben de Wmo en het ouderenbeleid mijn speciale aandacht".

Fons Kappé

SRT portret 1893 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Fons Kappé werkt als senior begeleider binnen de divisie Sociaal Domein van Amarant. Door zijn werk heeft hij veel ervaring met en kennis van het sociaal domein. Daarnaast is hij lid van Wijkraad Theresia.

"Ik wil graag verbindingen leggen tussen het geduldige papier met theorie en de weerbarstige praktijk van alledag. Soms lijkt het dat we vooral het systeem aan het dienen zijn, mooi is het als het ook meer andersom zou kunnen."

Marlies Lammers-Berben

SRT 7633 web 003

Lid Sociale Raad Tilburg

Marlies Lammers-Berben is werkzaam als consultant in het bedrijfsleven bij een online marketingbureau. Ze is gewend om na te denken over complexe problemen en vervolgens hierover adviezen uit te brengen met daarbij mogelijke oplossingen.

‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan onze Tilburgse samenleving. Doordat ik vanuit een ander perspectief en vanuit een andere achtergrond kijk, hoop ik een goede aanvulling te zijn op de kennis die al in huis is bij de SRT. Daarbij zijn voor mij inclusie en diversiteit belangrijke thema’s om aan te werken.’

Edith Sigmans - van Lien

SRT portret 1849 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Edith Sigmans werkt momenteel als POH-GGZ voor een huisartsenpraktijk en maakt daar graag de verbinding tussen het sociaal en het medisch domein. Daarnaast is ze werkzaam als ZZP'er voor individuele coaching en voor consultatie bij samenlevingsvraagstukken of bij organisatieontwikkeling binnen het sociaal domein. Met haar jarenlange werkervaring in het speelveld van de Jeugdwet, WMO en participatiewet hoopt zij te kunnen bijdragen aan gedegen advisering vanuit de Sociale Raad.

“Door mijn lidmaatschap van de Sociale Raad Tilburg wil ik investeren in menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Bruggen bouwen tussen verschillende domeinen vind ik van groot belang.”

Rogier van Luxemburg

SRT portret 1884 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Rogier van Luxemburg is inmiddels al 22 jaar werkzaam in het Tilburgse Jongerenwerk. Momenteel werkt hij als Teamleider bij R-Newt van ContourdeTwern.

"Ik zet me graag in ten behoeve van een inclusieve samenleving, waar iedereen gezien wordt, meetelt en mee kan doen. Vanuit het domein Welzijn en specifieker het Jongerenwerk hoop ik te kunnen bijdragen om gezamenlijk de zorg, ondersteuning en kansen voor de jeugd te verbeteren.  Ik ben dankbaar lid te mogen zijn van de Sociale Raad Tilburg die fungeert als een schakel tussen de burger en het gemeentelijke beleid”.

Henrieta van der Veeke

SRT portret 1817 web

Lid Sociale Raad Tilburg

Henrieta is werkzaam als zorgadviseur voor een verpleeghuis in de regio. Eerder werkte ze  lang als wijkverpleegkundige en was vanuit die functie tevens aangesloten bij de Toegang. Henrieta heeft veel kennis en ervaring op het gebied van Wmo en zorg. Tevens is zij ambassadeur van de beroepsvereniging V&VN voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland. Ze is geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en volgt deze zowel binnen als buiten haar werk.

“Ik wil graag mijn steentje bijdragen om de raad te informeren over thema’s die spelen bij verschillende groepen inwoners van Tilburg, zorg en begeleiding te verbeteren aan kwetsbare inwoners en waar mogelijk beleid te vereenvoudigen”.

José Rijnen

SRT portret 1787 web

Lid Sociale Raad Tilburg

José Rijnen is werkzaam geweest als vernieuwer en strateeg binnen de preventieve jeugdhulp, de jeugdzorg en het onderwijs. Daar ligt haar deskundigheid. Haar hart gaat uit naar burgerparticipatie, kansen voor jeugd, positieve gezondheid en bestrijden van armoede.

“Luisteren naar wat mensen in onze stad bezighoudt: dat is van belang. Er zijn voor elkaar, want ik ben omdat wij zijn. Mijn motto is: ‘Zullen we weer gewoon gaan helpen?’ Ik heb plezier in het bij elkaar brengen van partijen omdat samenwerking resultaten dichterbij brengt. De input van de inwoners van Tilburg is daarbij onmisbaar.”