SRT-reactie "Evaluatie Tiip"

Adviezen - 17 augustus 2023

Delen:

SRT reactie Evaluatie Tiip

De Sociale Raad Tilburg (SRT) heeft op 2 mei 2023 een reactie gegeven op de "Evaluatie Tilburg investeert in perspectief” (Tiip).
In Tiip is werken vanuit vertrouwen en nabijheid als werkwijze vastgelegd en de SRT is blij met deze ontwikkeling. De SRT wijst in zijn reactie op het belang van ervaringskennis van inwoners en het borgen daarvan in de processen. Klantregisseurs zouden zichtbaar, laagdrempelig en aanspreekbaar aanwezig moeten zijn in wijken. En we pleiten voor een kleinere caseload.

Hier treftu de hele reactie van de SRT op de "Evaluatie Tilburg investeert in perspectief” aan.

De reactie van het college d.d. 11 juli 2023 vindt u hier.