6 september: Cliëntenraad Jeugdbescherming Brabant organiseert cliëntentafels

Berichten Netwerk - 16 augustus 2017

Delen:

De Cliëntenraad van Jeugdbescherming Brabant nodigt alle cliënten uit om mee te denken en te praten over thema's die voor alle cliënten van belang zijn. Daarvoor organiseert de Cliëntenraad vier maal per jaar cliëntentafels. Deze vinden plaats op de vestigingen van Jeugdbescherming Brabant. Op deze manier wil de Cliëntenraad zijn medezeggenschap bij Jeugdbescherming Brabant verbeteren en dichterbij cliënten brengen. Jeugdbescherming Brabant hecht grote waarde aan de mening van cliënten. Bestuur en directie vinden het belangrijk om van cliënten te horen hoe zij denken over zaken die alle cliënten betreffen, zoals bijvoorbeeld de klachtenprocedure en de organisatie van de hulp.

Cliëntentafel in Tilburg

Datum: woensdag 6 september 2017 van 16.00 tot 18.00 uur, vindt de cliëntentafel voor de vestiging in Tilburg plaats.

Meer informatie op www.jeugdbeschermingbrabant.nl/clientenraad of stuur een e-mail naar cliëntenraad@jbbrabant.nl voor informatie en aanmelding.

Aanmelden uiterlijk 31 augustus 2017.

bron: Tilburgse Koerier