Advies: “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2020”

Nieuws | Adviezen - 11 februari 2020

Delen:

De Sociale Raad Tilburg is gevraagd advies uit te brengen over de “Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Tilburg 2020”. Begin september 2019 hebben wij dit verzonden.

- In augustus 2019 heeft de SRT een apart advies geschreven over “Hulp aan Huis”. Wij gaan er vanuit dat dit SRT-advies een onderdeel is van en meegenomen wordt bij de besprekingen over de Verordening Wmo 2020.

- De veranderingen met betrekking tot “Hulp aan Huis” kunnen bij de betrokken inwoners veel onrust geven. Wij adviseren te zorgen voor tijdige en heldere communicatie en een goed bereikbaar telefoonnummer voor vragen en reactie van inwoners.

Het SRT-advies vindt u hier.

Het antwoord van het college van burgemeester wethouders vindt u hier.