Het gesprek met uw gemeente? Meld hier uw ervaringen.

- 28 april 2015

Delen:

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen sinds dit jaar terecht bij de eigen gemeente. Mensen die zich daarvoor aan het loket melden kunnen in een gesprek met de ambtenaar aangeven welke vorm van ondersteuning zij nodig hebben. Ook wel ‘keukentafelgesprek’ genoemd. Hierin wordt gekeken aan de hand van de persoonlijke situatie welke vorm van ondersteuning het meest passend is. Een samenwerkingsverband van organisaties wil weten hoe mensen dit gesprek ervaren. Je kunt daarover je mening kwijt via de vragenlijst in deze link. Meedoen kan tot 4 mei 2015.