In gesprek met de bewonersraad van Landpark Assisië

Delen:

In gesprek met leden van de bewonersraad Landpark Assisie

Afgelopen donderdag hadden we een inspirerend overleg met Jim en Patrick, leden van de bewonersraad van Landpark Assisië en Landparkmedewerker Michael. Wat ze daar doen met betrekking tot burgerparticipatie en het verbinden van hun binnenwereld met de buitenwereld, is erg de moeite waard. De tijd nemen om te luisteren staat centraal.

En hoe moet dat met de bewoners die niet of niet goed kunnen praten? Patrick weet het antwoord: “Dan moet je kijken, heel goed kijken. Als je de bewoner goed kent, kun je toch zien wat hij wil.” We waren hier in 2018 voor het eerst, toen het Landpark zich ging oriënteren op de gemeentelijke herindeling waarin Biezenmortel deel ging uitmaken van de gemeente Tilburg. Het is voor ons zeer de moeite waard om te zien hoe met deze groep burgers aan inclusiviteit wordt gewerkt.