In gesprek met wijkraad Tilburg 3 West

Nieuws - 20 juni 2022

Delen:

20220519 165337

De Sociale Raad Tilburg is in gesprek gegaan met wijkraad Tilburg 3 West over de wijkagenda en hun wijk. Een mooi gesprek met zeer betrokken wijkbewoners die veel kennis hebben van de wijk en de mensen die er wonen. Aandachtspunten die zij benoemen: betrokkenheid inwoners, eigenaarschap en communicatie. Er is behoefte aan laagdrempelige en kleinschalige ontmoetingsplekken in de wijk. Wat ze vooral benadrukken: ’t Zand is een mooie en groene wijk met alle scholen dichtbij. Het is hier prettig wonen.

Als Sociale Raad Tilburg zijn wij zeer geïnteresseerd in de wijkagenda’s van de wijken. Daarbij zijn we vooral benieuwd hoe deze tot stand komen. Wie praat er mee? Wie bepaalt de inhoud van de agenda? Op welke wijze hebben inwoners hun inbreng en lukt het om alle wijkbewoners te betrekken? Interessante vragen en daar gaan we graag over in gesprek met wijkraden en inwoners.

De komende tijd zal de Sociale Raad Tilburg dan ook in gesprek gaan met een aantal wijkraden om hierover geïnformeerd te worden.