Infopunten

In Tilburg zijn er diverse voorzieningen waar inwoners van Tilburg met een laag inkomen soms gratis, soms voor een klein bedrag, gebruik van kunnen maken. Het zijn organisaties waar u terecht kunt met vragen of een verzoek voor ondersteuning. Dit kan gaan over:

  • het bijhouden van uw administratie
  • een financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld een schoolreisje/de sportvereniging van uw kind
  • een uitkering
  • huisvesting

In onderstaande overzicht noemen wij een aantal informatiepunten in de stad. We maken in het overzicht onderscheid tussen zorg en ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg, en ondersteuning en zorg door organisaties in de stad.

Dit overzicht is niet volledig. Wilt u er iets aan toevoegen? Dan kunt u dit aan ons laten weten via: mail@socialeraadtilburg.nl.


Tilburgse Toegang – T-Aanpak

Voor vragen over Jeugdhulp, Wmo en inkomen(sondersteuning) kunt u terecht bij de gemeente Tilburg of organisaties van de Tilburgse Toegang. Zij werken volgens de T-Aanpak (Tilburgse Aanpak) en zijn herkenbaar aan dit logo:Meer informatie op: www.tilburg.nl


Organisaties van de Tilburgse Toegang

Aan wie stel ik mijn vragen over zorg?

Daarvoor kunt u terecht bij de organisaties van de Tilburgse Toegang. De medewerkers regelen, als dat nodig is ondersteuning voor u. U krijgt één contactpersoon.


Bekijk hier de kaart met inlooppunten van de Toegang in Tilburg.Loket Z

Wmo (zorg) en inkomensondersteuning

14 013 (gemeente Tilburg)

Werk en uitkering, Schuldhulpverlening

Werk en inkomen

14 013 (gemeente Tilburg)

https://www.tilburg.nl/inwoner...

Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)

Maatschappelijk werk, jeugdhulp

013-5952710

http://www.imwtilburg.nl/

GGD Hart voor Brabant

Gezondheid, jeugdhulp, opgroeien en opvoeden

0900-4636443

https://www.ggdhvb.nl/

MEE Regio Tilburg

Ondersteuning bij leven met een beperking of chronische ziekte, voor jeugd en volwassenen

013-5424100

Loket Z - Gemeente Tilburg
3316038 1 org

1. Voorbeelden van hulpmiddelen en voorzieningen zijn

- hulp aan huis

- woningaanpassingen

- een rolstoel

- vervoersvoorzieningen ( regiotaxipas of scootmobiel)

2. Ondersteuning van mantelzorgers

3. Kortdurend verblijf: logeren in een zorginstelling met een psychiatrische diagnose

4. Beschermd wonen: een beschermde leefomgeving met een psychiatrische diagnose

Voor informatie of advies kunt u contact opnemen met Loket Z of een van de organisaties van de Toegang.


Bereikbaarheid:

De balie van Loket Z is zonder afspraak te bezoeken tussen 10.00 en 12.00 uur.
Telefoon: 14 013 (gemeente Tilburg), vragen naar Loket Z.
E-mail: via contactformulier website gemeente: http://www.tilburg.nl/inwoners/zorg-en-wmo/wmo/
Klik bij ‘Wmo Aanvragen’ op ‘Contact opnemen met Loket Z’.


Loket Z Centrum

Stadswinkel Centrum

Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg

Loket Z West

Wijkcentrum 't Sant

Beneluxlaan 74, 5042 WS Tilburg

Loket Z Noord

Sportcomplex Drieburcht, Wagnerplein 4, 5011 LP Tilburg

Loket Z Zuid

MFA Spijkerbeemden

Don Sartostraat 4, 5022 HA Tilburg


Naar de website
Werk en Inkomen - Gemeente Tilburg

Werk en Inkomen werkt zoveel mogelijk digitaal.


Bereikbaarheid:

Telefoon: 013 - 542 89 79
Bezoekadres: Burgemeester Brokxlaan 1680, 5041 SG Tilburg. Het kantoor bevindt zich achter het NS-station,
aan een zijstraat van de Gasthuisring. Parkeren kan in parkeergarage Knegtel of voor het kantoor van Werk en Inkomen (betaald parkeren). Ook het UWV bevindt zich in hetzelfde gebouw.

Maatschappelijk werk - IMW
Logo Instituut voor Maatschappelijk Werk

Heeft u een probleem waar u zelf niet uitkomt?

- problemen op school

- problemen met de opvoeding van uw kind

- problemen op het werk

- ‘gedoe’ met instanties

- geldproblemen

Neem dan contact op met het IMW. IMW werkt op meerdere locaties in Tilburg.


Tilburg Reeshof

dinsdag 9.00-12.00 uur:

Locatie: Wijkcentrum De Heyhoef,

Kerkenbosplaats 1


maandag en donderdag 13.00-14.30 uur:

Locatie: Buurtpunt Gesworen Hoek,

Borculolaan 162,

complex Singelzicht (106 t/m 170)

013-5039057

Bereikbaar/aanmelden: maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

Reeshof@imwtilburg.nl
Tilburg West

(in twee wijkcentra)

maandag: 9.00-11.00 uur en

donderdag: 8.30-11.00 uur:

Locatie: MFA Het Kruispunt,

Sinopelstraat 1


013-5952810

Bereikbaar/aanmelden: maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

West@imwtilburg.nl

Tilburg Midden Zuid (in twee wijkcentra)

maandag en dinsdag: 8.30-10.30 uur:

Locatie: MFA Zuiderkwartier,

Wassenaerlaen 30


donderdag 8.30-10.30 uur:

Locatie: Wijkcentrum De Nieuwe Stede, Capucijnenstraat 156

013-583 95 10

Bereikbaar/aanmelden: maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

Midden-Zuid@imwtilburg.nl

Tilburg Zuid Oost

(in drie wijkcentra)

dinsdag en donderdag: 10.00-12.00 uur:

Locatie: Wijkcentrum De Spijkerbeemden,

Don Sartostraat 4


dinsdag: 10.00-12.00 uur:

Locatie: Wijk- en gezondheidscentrum Koningshaven, Kruisvaardersstraat 32 C


013-583 95 10

Bereikbaar/aanmelden: maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

Zuid-Oost@imwtilburg.nl

Tilburg Noord

Spreekuren: op afspraak

Locatie: MFA De Dirigent,

Dirigentenlaan 19

013-547 89 10

Bereikbaar/aanmelden: maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

Noord@imwtilburg.nl

Tilburg Oud-Noord

Spreekuren: op afspraak

Locatie: MFA de Poorten,

Hasseltstraat 194


013-5810760

Bereikbaar/aanmelden: maandag tot en met vrijdag 8.30-12.30 en 13.00-17.00 uur

Oud-Noord@imwtilburg.nl

Bereikbaarheid:

De locaties van het Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg zijn telefonisch bereikbaar van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur.
Telefonisch aanmelden kan van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 17.00 uur.
U kunt ook het inloopspreekuur bezoeken.
Verder wordt op afspraak gewerkt.
Voor crisissituaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de crisisdienst op telefoonnummer 0411-65 06 57.

Telefoon: 013-595 27 10

E-mail: info@imwtilburg.nl

Naar de website
GGD – Hart voor Brabant

Heeft u vragen over:

- de opvoeding van uw kind?

- de verzorging van uw kind?

- de ontwikkeling van uw kind?

U kunt dan contact opnemen met GGD Hart voor Brabant. Of u kunt contact opnemen met het consultatiebureau.


Bereikbaarheid:

Telefoon (algemeen): 0900-463 64 43.

Consultatiebureaus Tilburg: locaties, adressen en spreekuren: http://www.ggdhartvoorbrabant.nl

Naar de website
MEE
logoMeentGroep

MEE helpt, ondersteunt en adviseert mensen met een beperking of chronische ziekte en helpt hen met hun beperking of ziekte omgaan. Heeft u vragen over:

- opvoeding en ontwikkeling

- leren en werken

- samenleven en wonen

- regelgeving en geldzaken.


Bereikbaarheid:

Geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30-17.00 uur.
Heeft u een vraag? Maak dan telefonisch een afspraak.

Bezoekadres: MEE Kloosterstraat 32, Tilburg

Telefoon: 013-542 41 00

E-mail: info@meeregiotilburg.nl

Website: http://www.meedemeentgroep.nl/...

Naar de website
Team Schuldhulpverlening - Gemeente Tilburg


- Heeft u moeite om rond te komen?

- Bent u bang om in de schulden te raken en wilt u dat voorkomen?

- Of heeft u al te maken met aanmaningen van schuldeisers?

- Wilt u graag budgetbegeleiding?

Neem dan contact op met Team Schuldhulpverlening voor gratis advies.


Bereikbaarheid:

Inloop: maandag tot en met donderdag 9.00-16.00 uur, vrijdag 9.00-12.00 uur.
Bezoekadres: Spoorlaan 448, Tilburg. U kunt zich melden bij de balie op de begane grond.

Naar de website
Stichting Leergeld Tilburg

Stichting Leergeld Tilburg is er voor het bieden van materiële en financiële ondersteuning voor gezinnen met een laag besteedbaar inkomen, met als doel dat kinderen kunnen deelnemen aan:

- Een schoolreisje

- Een lidmaatschap van een sportvereniging

- Cursussen zoals een teken- of pianoles


Bereikbaarheid:

Telefoon: 013 – 580 12 11 (maandag tot en met donderdag tussen 9.00-12.30 uur en maandag- en dinsdagmiddag van 13.00-16.00 uur)

E-mail: info@leergeldtilburg.nl

Website: http://www.leergeld.nl/locaties/tilburg

Bezoekadres: Sint Annastraat 20, 5025 KB Tilburg.

Inloopspreekuur op donderdag tussen 09.00-11.30 op het bezoekadres.
Postadres: Stichting Leergeld Tilburg, Postbus 178, 5000 AD Tilburg

Naar de website
Stichting Voedselbank Tilburg
logo-Voedselbank

Als u niet voldoende geld hebt om voedsel te kopen, dan kunt u een voedselpakket aanvragen. Dit kunt u aanvragen bij het IMW.


Bereikbaarheid:

Telefoon: 013-595 27 10

E-mail: info@imwtilburg.nl

Website: www.imwtilburg.nl

Meer informatie over IMW Tilburg: zie boven in dit overzicht.
Meer informatie en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u verkrijgen via de Tilburgse Voedselbank kijk daarvoor op: www.tilburgsevoedselbank.nl onder de knop ‘voedselpakket’.

Naar de website
Vincentiusvereniging Tilburg
logo-Vincentius-Vereniging

Vincentiusvereniging Tilburg is actief op het terrein van armoedebestrijding in de gemeente Tilburg. Zij ondersteunt mensen met problemen met goederen en soms met financiën.

Bij de Vincentshop van de Vincentiusvereniging kunt u terecht voor tweedehands kleding en goederen (meubels, decoratie-artikelen, boeken) voor een klein bedrag.


Bereikbaarheid:

Aanvragen voor hulp via: commissie.vvt@gmail.com

E-mail: info@vincentiustilburg.nl

Website: www.vincentiustilburg.nl

Bezoekadres: Vincentiusvereniging: Veemarktstraat 37, 5038 CT Tilburg

Bezoekadres Vincentshop: Veemarktstraat 37, Tilburg (schuin tegenover poppodium 013)

Naar de website
Thuisadministratie
Logo-Thuisadministratie

Heeft u moeite met het op orde houden van uw administratie?

U kunt dan ondersteuning krijgen van Thuisadministratie. Deze is voor alle inwoners van de gemeente Tilburg van achttien jaar en ouder. Vrijwilligers van ContourdeTwern en Humanitas helpen u bij het ordenen van uw papierwerk of het verkrijgen van inzicht in uw inkomsten en uitgaven. De ondersteuning is tijdelijk en heeft als doel u zelfredzaam te maken in uw administratie.


Bereikbaarheid:

Voor aanmeldingen: www.thuisadministratie.info

Telefoon AdviesPunt: 013-5498646

Naar de website
Formulierenhulp Dichtbij
Logo-Thuisadministratie

Vindt u het lastig om formulieren in te vullen (waardoor u geen gebruik maakt van regelingen die uw inkomen kunnen verhogen)? Voor zowel het ordenen van uw administratie als het invullen van formulieren kunt u terecht bij Thuisadministratie: vrijwilligers van Thuisadministratie (ContourdeTwern en Humanitas) helpen u bij het invullen van formulieren. De vrijwilligers houden eenmaal per week spreekuur in de wijkcentra in Tilburg en is zonder afspraak te bezoeken. Neem wel alle papieren mee die nodig zijn voor het invullen van de formulieren.


Bereikbaarheid:

De Spijkerbeemden

Don Sartostraat 4

maandag 13.00–14.00 uur

Buurtpunt Borculolaan (Singelzicht) dinsdag 13.00-14.00

De Ypelaer

Corellistraat 10

woensdag 10.00–12.00 uur

Het Zuiderkwartier

Wassenaerlaan 38

donderdag 10.00–11.00 uur

De Poorten

Hasseltstraat 194

donderdag 18.30–19.30 uur

Het Kruispunt

Sinopelstraat 1

vrijdag 10.00–11.00 uur

Het meest actuele overzicht kunt u vinden op de website van ContourdeTwern en Humanitas (binnenkort op www.thuisadministratie.nl).


Voor aanmeldingen: http://www.contourdetwern.nl/a...

Contact met medewerker van Thuisadministratie via telefoon: 013 – 542 16 64

E-mail: info@thuisadministratie.info


Hier kun je de folder van Formulierenhulp Dichtbij bekijken.

Naar de website
MST - Mensen in beeld houden
logo-MST

Doelstelling van het MST is het ondersteunen van en het geven van dienstverlening aan mensen in kwetsbare posities. Dit gebeurt door dienstverlening op het vlak van educatie, ondersteuning en ontmoeting: informeel, laagdrempelig en gastvrij. De activiteiten van MST zijn georganiseerd binnen 3 pijlers, te weten:


1. Non-formele educatie: doel is het aanleren van vaardigheden op een laagdrempelige en ontspannen manier.

Activiteiten: MST Taalschool, computercursussen, hobbyclub, naailes, tekenen en schilderen, tablet-inloop.


2. Gastvrijheid: hierbij staat ontmoeten centraal.

Activiteiten: huiskamer, inclusieve gastvrijheid, wandelingen


3. Participatie en Ondersteuning: hulp- en dienstverleners vormen de kern van deze pijler. Ze houden zich bijvoorbeeld bezig met vragen rondom sociale zekerheden en asielprocedures.

Activiteiten: gasthuis, Meedoen en Sociale Stijging (Menss).


Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9.00-17.00 uur. En op vrijdag van 9.00-15.30 uur.


Bereikbaarheid:

Telefoon contactpersoon: 013 – 580 08 55

E-mail MST: receptie@rooihart.nl

Website MST: www.rooihart.nl

Bezoekadres: Gasthuisring 54 A, 5041 DT Tilburg

Naar de website
Feniks

Feniks is het centrum voor emancipatie, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke positie van alle vrouwen. Enkele activiteiten zijn: bewustwordingstrajecten, waarbij groepstrainingen en individuele begeleiding hand in hand gaan. Doelstelling is steeds om de cirkel van afhankelijkheid, slachtofferschap en isolement te doorbreken en deelname te stimuleren. Heb je een vraag waarbij we je niet direct kunnen helpen, dan verwijzen we je op zorgvuldige wijze door naar de betreffende instantie(s).


Bereikbaarheid:

Telefoon: 013 - 542 18 96, Feniks is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur.

E-mail: info@fenikstilburg.nl

Bezoekadres: Feniks, NS Plein 17, 5014 DA Tilburg

Naar de website
Humanitas Midden-Brabant / Tilburg
logo-Humanitas

Humanitas Midden-Brabant/Tilburg is er voor mensen die het niet in hun eentje redden. Steun wordt geboden middels projecten, variërend van hulp bij thuisadministratie tot het doorbreken van eenzaamheid. Activiteiten: Gedetineerden bezoek, hulp bij thuisadministratie t.b.v. financiële administratie, formulieren hulp voor mensen om gebruik te kunnen maken van regelingen, vakantieweken voor asielzoekers tot 18 jaar samen met Nederlandse jongeren en maatjescontact om eenzaamheid tegen te gaan. Verdeling activiteiten over de thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien, Detentie, Thuisadministratie, Verlies. Humanitas werkt met vrijwilligers.


Bereikbaarheid:

E-mail: midden-brabant@humanitas.nl

Website: www.humanitas.nl/afdeling/midden-brabant-tilburg

Adres: Gebouw De Verdieping, Sint Annastraat 20, 5025 KB Tilburg

Naar de website
R-Newt Tilburg
R-Newt logo TAunderscore

Wilt u weer naar school of wilt u hulp bij het zoeken naar werk of om een uitkering aan te vragen?

- Hebt u behoefte aan ondersteuning om uw leven weer op de rit te krijgen?

- Hebt u schulden en wilt u daarbij geholpen worden?

- Loopt u vast in het contact met de gemeente of instellingen?

Neem dan contact op met R-Newt, dat onderdeel uitmaakt van ContourdeTwern. R-Newt probeert jongeren te activeren, motiveren, te begeleiden en toe te leiden naar dagbesteding: school, werk of uitkering. Jongeren die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar hun talent kunnen er coaching krijgen. Voor jongeren met schulden biedt R-Newt praktische ondersteuning in het ordenen van de administratie tot de toeleiding naar Bureau Schuldhulpverlening. R-Newt wil graag een broedplek zijn voor gemotiveerde jongeren die zich in hun vrije tijd willen ontwikkelen.


Bereikbaarheid:

Telefoon: 013 543 01 40

E-mail: fenna2@r-newt.nl

Website: www.r-newt.nl

Bezoekadres: R-Newt Tilburg, (centrum) Veemarkstraat 39, 5038 CT Tilburg

Naar de website
Dorpsloket Udenhout
Dorpsloket-u

Heeft u een vraag over zorg, welzijn, wonen en maatschappelijke diensten, en woont u in Udenhout? Dan kunt u daar terecht bij het Dorpsloket U.

Ook helpt Dorpsloket U bij vragen over vrijwilligerswerk op maat en over ‘Uurtje Buurtje’. Uurtje Buurtje brengt vraag en aanbod van hulp en diensten bij elkaar. Bijvoorbeeld als het gaat om gezinnen die alleenstaanden uitnodigen om te bij hen te komen eten, of wijkverpleegkundigen die mensen zoeken om iemand naar het ziekenhuis te begeleiden, creatieve mensen die elkaar vinden om samen mooie dingen te maken, mensen met een beperking die soms hulp kunnen gebruiken en graag hun talenten laten zien.


Bereikbaarheid:

Telefoon: 06-13550930
E-mail: dorpsloketu@gmail.com
Website: udenhout-centraal.nl/dorpsloket-u/

Bezoekadres: Tongerloplein 15 (bibliotheek), Udenhout.

Openingstijden: donderdag 13.00 uur-15.30 uur.

De Bibliotheek, de Stadswinkel en het Dorpsloket vormen gezamenlijk één centraal punt in Udenhout.

Naar de website
Consultatiebureau Udenhout

Het Consultatiebureau voor Udenhout bevindt zich in Basisschool De Wichelroede.


Bereikbaarheid:

Bezoekadres: Basisschool De Wichelroede, Van Heeswijkstraat 1-b, 5071 CT Udenhout.

Spreekuur: Wekelijks op maandag van 13.00 – 13.45 uur.

Website: https://www.ggdhvb.nl/locaties...

Naar de website
Heitje voor een karweitje Tilburg e.o.

Heitje voor Karweitje is een burgerinitiatief dat is gericht op het uitwisselen van diensten, vaardigheden, kennis, ambachten tussen burgers onderling met gesloten beurzen (gratis dus). Van kapper tot broodbakker, van schilder tot advocaat enzovoort.

U kunt om een dienst vragen en een dienst aanbieden. Dit doet u door een oproep voor een dienst of een aanbod van een dienst te plaatsen op de Facebookpagina van Heitje voor een Karweitje.

HvK hanteert wel een aantal omgangsregels:

- Geen misbruik maken van de goedheid van anderen, dit wordt niet getolereerd;

- Geen werving van klanten voor commerciële doeleinden en/of eigen financieel gewin.


Bereikbaarheid:

Website: https://www.facebook.com/groups/673516069447704/

U kunt lid worden van HvK door u zelf aan te melden als vriend via Facebook.

Naar de website