Infopunten

Algemene Informatie

In Tilburg zijn er diverse voorzieningen waar inwoners van Tilburg gebruik van kunnen maken en terecht kunnen met hun vraag. Het zijn organisaties waar u terecht kunt voor hulp of een verzoek voor ondersteuning. Dit kan gaan over:
- het rondkomen met een laag inkomen
- het bijhouden van uw administratie

- een financiële tegemoetkoming voor bijvoorbeeld een schoolreisje, de sportvereniging van uw kind
- een uitkering
- huisvesting
- vragen over Jeugdhulp, Wmo, werk en inkomen(s-ondersteuning), mantelzorg of huiselijk geweld

- …

Het gebruik van deze voorzieningen is voor inwoners van Tilburg (met een laag inkomen) vaak gratis en soms wordt er een klein bedrag gevraagd.

In onderstaande overzicht noemen wij een aantal informatiepunten in de stad en plekken waar u binnen kunt lopen. Dit overzicht is niet volledig. Als informatie niet klopt dan horen we dat graag. Dan kunt u dit aan ons laten weten via: mail@socialeraadtilburg.nl.

Organisaties waar u terecht kunt met vragen

Tilburgse Toegang
Voor vragen over opvoeding, hulp aan huis, aanpassingen in huis, echtscheiding, huiselijke geweld, vervoer, geldproblemen, leven met een beperking en wonen kunt u in Tilburg terecht bij de organisaties van de Toegang. Hier kunt u zonder verwijzing terecht. De medewerkers regelen, als dat nodig is, ondersteuning voor u. De geboden ondersteuning is gratis.
Meer informatie op: Toegang Tilburg - Ondersteuning en Zorg - Toegang Tilburg

Organisaties van de Tilburgse Toegang
Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW regio Tilburg, MEE en GGD Hart voor Brabant.

Hieronder vindt u per organisatie meer informatie onder de rode + knoppen.


Logo Instituut voor Maatschappelijk Werk

IMW regio Tilburg is er voor mensen met vragen of problemen waar ze zelf niet uitkomen. Onze hulpverleners bieden de ondersteuning die nodig is om zelf weer verder te kunnen. Wij zijn er voor inwoners van Tilburg, Goirle, Dongen en Gilze en Rijen.

Contact
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 013 - 5952710, op werkdagen van 8.30 tot 17 uur.
Of stuur een mail naar: info@imwregiotilburg.nl.

Hoofdkantoor:
Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg
Postbus 119, 5000AC Tilburg

Naar de website

Corporate logo Siem RGB 300dpi

Siem biedt begeleiding, dagopvang en beschermd wonen-locaties voor de inwoners van de regio Hart van Brabant. Siem biedt jou tijdelijke ondersteuning vanuit tien organisaties in één partij: we werken allemaal samen en hebben daarom alle kennis in huis. Jij bepaalt wat je nodig hebt en Siem helpt jou daarmee. Dat kan begeleiding zijn bij jou thuis of op een andere plek. Wij volgen jouw behoefte: soms heb je wat meer hulp ondersteuning nodig en soms wat minder.

Wat doet Siem?
Wij hebben veel kennis in huis. We ondersteunen jou dus op alle vlakken. Hoe groot of klein jouw vraag is, maakt voor ons niet uit. Vertel ons wat je nodig hebt. Samen werken we dan toe naar een betere situatie. Dat doen we bij jou thuis, of op een plek waar je samen of zelfstandig woont. Dan heb je altijd bekende gezichten in de buurt die je om hulp kunt vragen.

Wij helpen je met:

• je gezondheid

• de opvoeding van je kinderen

• geldzaken

• omgaan met andere mensen

• een fijne en nuttige invulling van je dag

• uitdagingen bij het ouder worden

• dingen die je moeilijk vindt

Contact met Siem
Heb je een vraag of wil je iets kwijt? Bel dan onderstaand telefoonnummer of stuur een mail naar info@met siem.nl met vermelding van je naam en je vraag/opmerking.

E-mail: info@metsiem.nl
Telefoon: 085 808 88 59

Postadres:
Siem
Zuiderkruisweg 1
5015 TB Tilburg

Naar de website

Logo gemeente tilburg 250 px

Wil je meer weten over een uitkering aanvragen? Hulp bij laag inkomen of schulden? Of wil je weer aan het werk? Op deze website hebben we alles voor je op een rijtje gezet. Kun je geen antwoord vinden op je vraag? Neem dan contact met ons op.

Vraag over je uitkering
Neem contact op met je rechtmatigheidsconsulent. Heb je geen contactgegevens? Bel dan naar het callcenter van Werk & Inkomen op 013 – 542 8979.

Vraag over ontwikkeling, training of werk
Neem contact op met je klantregisseur. Heb je geen contactgegevens? Bel dan naar het callcenter van Werk & Inkomen op 013 – 542 8979.

Vraag als je (nog) geen uitkering hebt
Neem contact op met de gemeente Tilburg op 14 013.

Vraag over schulden
Neem contact op met Schuldhulpverlening op 013 – 583 3250.
Op werkdagen kun je tussen 9:00 en 16:00 uur zonder afspraak terecht bij Schuldhulpverlening (Stadswinkel aan het Koningsplein 10, Tilburg).

Vraag over ondersteuning of zorg
Neem contact op met Toegang Tilburg.

Naar de website

GGD logo 220 px

Heeft u vragen over:
- de opvoeding van uw kind?
- de verzorging van uw kind?
- de ontwikkeling van uw kind?
U kunt dan contact opnemen met GGD Hart voor Brabant. Of u kunt contact opnemen met het consultatiebureau.

Bereikbaarheid:

Telefoon (algemeen): 0900-463 64 43.
Consultatiebureaus Tilburg: locaties, adressen en spreekuren: https://www.ggdhvb.nl/locaties...

Naar de website

Logo Meent Groep 550 px

U kunt met alle vragen en zorgen over leven met een beperking terecht bij MEE, gratis en zonder verwijzing. In de gemeente Tilburg werken veel van onze medewerkers als wijkprofessional in de wijkteams van Toegang Tilburg.

Toegang Tilburg, voor zorg en ondersteuning
De wijkprofessionals van Toegang Tilburg wijzen u de weg naar mogelijkheden in de wijk. Ze ondersteunen u. Als het nodig is, helpen ze u andere hulp of zorg te krijgen. Kijk op de website van Toegang Tilburg: www.toegangtilburg.nl of bel 013-2061640

Naar de website

Logo smt web 300 px

Het Sociaal Meldpunt Tilburg is een onafhankelijk meldpunt voor alle vragen en meldingen over de ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, wonen, werk en inkomen en jeugdhulp. De medewerkers van het meldpunt beantwoorden uw vragen, en/of kunnen u doorverwijzen naar de juiste zorg of ondersteuning. Daarnaast bieden zij u een luisterend oor voor uw eigen verhaal; ervaringen en signalen. Zij werken vanuit professionele ervaring met de zorg en zij kennen de sociale kaart van Tilburg. Het meldpunt bestaat sinds 1 januari 2020.

Bereikbaarheid:

Telefoon: 013 202 00 56.

Sociaal Meldpunt Tilburg is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.
E-mail: info@sociaalmeldpunttilburg.nl
Website: https://www.sociaalmeldpunttil...

Naar de website

Contourde Twern logo

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Als dit even niet vanzelf gaat, bieden wij je een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld in het contact leggen met andere mensen, mantelzorg, opvoeden of geldzaken. Ook helpen we je op weg als je een idee hebt voor jouw buurt of wanneer je vrijwilligerswerk zoekt. Nooit alleen, in alle opzichten.

Wij zijn er om je te helpen! Red je het thuis niet, heb je hulp nodig? Wil je graag vrijwilligerswerk doen of zoek je een vrijwilliger? Vraag je je af wat de mogelijkheden in jouw wijkcentrum zijn? Of heb je een andere vraag. Bel of mail ons.Het AdviesPunt is het centrale punt waar iedereen terecht kan voor hulp, aanmelding, verwijzing, advies en vrijwilligerswerk. Kunnen de medewerkers van het AdviesPunt jouw vraag niet meteen beantwoorden dan zoeken zij uit wie je wel verder kan helpen. Het AdviesPunt is zowel telefonisch, via mail als persoonlijk op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Alle contacten worden schriftelijk verwerkt en, indien nodig, doorgezet binnen ContourdeTwern of naar andere organisaties.

- 013 - 549 86 46

- adviespunt@contourdetwern.nl

Naar de website

Meedenkers

Meedenker | Helpt je bij het regelen van ondersteuning

Heb je zorg nodig of ondersteuning bij wonen, werk of opvoeding? Maar vind je het lastig om aan te geven wat er precies aan de hand is en wat je nodig hebt? Heb je moeite om de weg te vinden naar de Toegang Tilburg, UWV, Werk & Inkomen of een zorgaanbieder? Vind je het fijn om een maatje te hebben tijdens een gesprek met een professional van één van bovenstaande organisaties? Dan is de meedenker er voor jou. De meedenker is gratis.

Van welke organisaties komen de meedenkers?
De meedenkers zijn vrijwilligers van ContourdeTwern, Stichting MEE en Zorgbelang Brabant. De meedenkers wordt opgeleid en ondersteund door beroepskrachten bij deze organisaties.

Contact
E-mailadres(sen): meedenkers@contourdetwern.nl
Telefoonnummer(s): 013 583 99 09

Naar de website

Logo gemeente tilburg

Hulp bij geldzorgen. Heeft u een financiële vraag, geldzorgen, betalingsproblemen of schulden? Kom dan naar Team Schuldhulpverlening. Wij bieden gratis hulp.

Het is moeilijk om hulp te vragen, terwijl het iedereen kan overkomen. Schulden verdwijnen niet vanzelf. Sterker nog, ze worden vaak alleen maar groter. Als u op tijd hulp vraagt, voorkomt u meestal dat de schulden echt een groot probleem worden. U hoeft het niet alleen te doen en wij helpen u graag. Langskomen verplicht u tot niets. Wacht niet te lang en neem contact met ons op. Dit kan op drie manieren:

- Kom langs zonder afspraak: maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 18:00 uur in Stadswinkel Centrum op Koningsplein 10, Tilburg.

- Bel naar ons via 013 - 583 3250.

- Stuur ons een mailtje: schuldhulpverlening@tilburg.nl. Dan nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op.

Naar de website

Logo Voedselbank Tilburg 300 px

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor huishoudens in Tilburg en omgeving die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen.

Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens. Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel. Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Contact:
Stichting Tilburgse Voedselbank
Kapitein Hatterasstraat 48
5015 BB Tilburg

Algemeen:
013 – 455 10 00
info@tilburgsevoedselbank.nl

Klantenteam:
06-30086167
klantenteam@tilburgsevoedselbank.nl

Naar de website

Logo Leergeld Tilburg klein

Als Stichting Leergeld Tilburg richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Contact
Postbus 178
5000 AD Tilburg
info@leergeldtilburg.nl

T 013 – 580 12 11
maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

Naar de website

Logo thuisadministratie

Samen met een vrijwilliger orden je je brieven, formulieren, rekeningen, polissen, enzovoort. Wat weg kan, gaat weg. Wat overblijft, wordt in één overzichtelijke map opgeborgen. Thuisadministratie zoekt een vrijwilliger die bij jou past. Samen maak je afspraken. Is het nodig dat de vrijwilliger vaker komt? Wil je meer inzicht krijgen in je inkomsten en uitgaven? Het kan. Het gaat erom dat jij weer grip krijgt op jouw (financiële) administratie.

Vrijwilligers zijn tijdens het spreekuur aanwezig in het wijkcentrum om te helpen bij de administratie, het invullen van formulieren of begrijpen van een brief. Bijvoorbeeld over kwijtschelding, bijzondere bijstand, meedoenregeling, aanvragen van toeslagen (huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag), uitkering of DigiD.

Breng alle papieren mee die nodig zijn en denk ook aan je DigiD, je identiteitsbewijs en je mobiele telefoon.

Contact
Bel voor een afspraak 013 - 549 86 46.

Naar de website

logo-MST

Hoe wij Tilburg socialer maken?
Wij maken verbinding: met jou, tussen jou en anderen.
Wij zijn er voor iedereen, wie je ook bent, wat er ook speelt.
We moedigen iedereen aan om het beste uit zichzelf te halen.
Het MST kan je daarbij ondersteunen. We doen dat al jaren.
Omdat we het belangrijk vinden.

Ontmoeten
Mensen ontmoeten is belangrijk. Bij het MST kan dat op allerlei manieren. Loop binnen in de Huiskamer. Help mee als vrijwilliger. Vraag steun bij Menss.

Leren
Ons aanbod: MST-taalschool, computercursussen en creatieve activiteiten.

Op zoek naar hulp
Inloopspreekuur o.a. voor:
- Vragen over brieven
- Hulp bij bellen naar organisaties
- Vragen over je verblijfsvergunning en naturalisatie
- Het invullen van formulieren
- Vragen over je rechten en plichten
- Vragen over zorg
- Hulp bij het maken van betalingsregelingen

Contact
Gasthuisring 54 A
5041 DT TILBURG

Telefoon: 013-5800855
Receptie@rooihart.nl


Naar de website

Quiet 200 px

Bij de Quiet Community Tilburg kunnen Tilburgers in armoedesituaties gebruik maken van gratis diensten, producten en verwennerijen die lokale sponsors aanbieden. Denk aan een knipbeurt, een lunch, een concert of fietsreparatie. Daarvoor moet je eerst lid worden van de Quiet Community. De uitwisseling tussen mensen en diensten gebeurt via een digitaal deelplatform. Ondernemers die hun producten of diensten aanbieden, doen dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid. Quiet heeft als achterliggend doel om mensen die armoede kennen te laten deelnemen aan de samenleving. Van deelnemende leden wordt geen tegenprestatie verwacht.

Contact
Stichting Quiet Nederland
info@quiet.nl

Stichting Quiet Nederland
Hoflaan 23
5044 HA Tilburg
06-51413881

Naar de website

logo-Vincentius-Vereniging

De Vincentius Vereniging Tilburg zet zich in voor armoedebestrijding in Tilburg. We ondersteunen mensen die dat nodig hebben en die nergens anders terecht kunnen. Ons motto is: “ieder mens telt”.
Ook ondersteunen we initiatieven en projecten van organisaties waarmee we mensen -jong en oud- zelf in staat stellen om armoede te bestrijden of te voorkomen. Armoedebestrijding doen we niet alleen. We trekken op met veel andere partijen en instellingen om onze gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Bovendien zijn we voor ons werk afhankelijk van donaties en de opbrengst uit onze Vincentshop van tweedehands spullen, die we krijgen van personen, bedrijven en instellingen.
We zijn niet verbonden aan een religieuze instelling of stroming en helpen zonder aanzien des persoons. Wel zijn we aangesloten bij de Vincentiusvereniging Nederland als onderdeel van een internationale beweging.

Contact
Telefoon: 013-5420421
E-mail: info@vincentiustilburg.nl

Bezoekadres: Vincentiusvereniging: Veemarktstraat 37, 5038 CT Tilburg
Bezoekadres Vincentshop: Veemarktstraat 37, Tilburg (schuin tegenover poppodium 013)

Naar de website

Logo humanitas

Onze vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt. We houden goed in de gaten wat er in de maatschappij leeft. En onze afdelingen die door het hele land zitten, weten precies wat er in de regio speelt. Zo kunnen we steeds die hulp aanbieden waaraan behoefte is. Alles – onze organisatie, onze vrijwilligers, onze aanpak – is erop gericht onze deelnemers zelfvertrouwen te geven. Zo kunnen ze hun toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien.

Contact
p/a MFA Het Spoor, Dr. Schaepmanstraat 36
5041 AP Tilburg MFA
E-mail: midden-brabant@humanitas.nl

Naar de website

2020 logo r newt 180 px

R-Newt probeert kinderen en jongeren te activeren, motiveren, te begeleiden en toe te leiden naar dagbesteding: school, werk of uitkering. Jongeren die zich willen ontwikkelen en op zoek zijn naar hun talent kunnen er coaching krijgen. Voor jongeren met schulden biedt R-Newt praktische ondersteuning in het ordenen van de administratie tot de toeleiding naar Bureau Schuldhulpverlening. R-Newt wil graag een broedplek zijn voor gemotiveerde jongeren die zich in hun vrije tijd willen ontwikkelen.

R-Newt Kids is onderdeel van R-Newt en richt zich op kinderen en hun ouders. R-Newt Kids zet de eigen kennis en expertise in op talentontwikkeling, scholen en maatwerk.

Contact
Telefoon: 013 543 01 40
E-mail: info@r-newt.nl
Bezoekadres: R-Newt Tilburg, (centrum) Veemarkstraat 39, 5038 CT Tilburg

Naar de website

Logo Feniks klein

Feniks is het centrum voor emancipatie, met als doel het bevorderen van de maatschappelijke positie van alle vrouwen. Enkele activiteiten zijn: bewustwordingstrajecten, waarbij groepstrainingen en individuele begeleiding hand in hand gaan. Doelstelling is steeds om de cirkel van afhankelijkheid, slachtofferschap en isolement te doorbreken en deelname te stimuleren. Heb je een vraag waarbij we je niet direct kunnen helpen dan verwijzen we je op zorgvuldige wijze door naar de betreffende instantie(s).

Contact
Telefoon: 013 - 542 18 96
Feniks is bereikbaar van maandag, dinsdag, donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, woensdag van 9.00 uur tot 12.30 uur en vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
E-mail: info@fenikstilburg.nl
Bezoekadres: Feniks, NS Plein 17, 5014 DA Tilburg

Naar de website

I logo Dorpsraad Berkel Enschot

De Dorpsraad Berkel-Enschot behartigt de algemene belangen van de inwoners van Berkel-Enschot. Het heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van het woon-, leef- en werkklimaat en het welzijn van alle inwoners van het dorp. Het is een onafhankelijke en niet-politiek gebonden stichting bestaande uit leden die het werk voor de dorpsraad op vrijwillige basis doen. De belangrijkste doelstellingen zijn:
- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente Tilburg over onderwerpen die Berkel-Enschot aangaan;
- Dienen als klankbord voor de inwoners in het dorp;
- Communicatiekanaal tussen de gemeente Tilburg en inwoners
- Communiceren en meedenken over de ontwikkeling van het strategisch dorpsplan;
- Het bevorderen van goede contacten tussen de inwoners, groepen, verenigingen en instellingen en organisaties die wonen en werken in en rondom Berkel Enschot.
De thema’s die prioriteit hebben zijn: dorpsontwikkeling, duurzaamheid, veiligheid, zorg en welzijn en ondernemerschap.

Bereikbaarheid:

Contact opnemen met de Dorpsraad Berkel-Enschot gebeurt via de mail.
E-mail: info@dorpsraadberkelenschot.nl
Website: https://dorpsraadberkelenschot.nl/

Naar de website

Udenhout centraal

Dorpsloket U is een burgerinitiatief ondersteund door de Dorpsraad Udenhout. Een laagdrempelig informatiepunt voor en door Udenhouters.

Doel
Het Dorpsloket U stelt zich als taak de burgers te informeren over allerlei thema’s die zich in het dagelijks leven voordoen op de terreinen van zorg, welzijn, wonen en maatschappelijke diensten. Indien u professionele hulp nodig heeft, kan het Dorpsloket U gericht verwijzen naar de organisatie die dit kan bieden. Het dorpsloket begeleidt tevens de goede voortgang van Uurtje-Buurtje. Het digitaal platform voor vrijwillige diensten in Udenhout en Biezenmortel. www.Uurtje-Buurtje.nl

Samenwerking
In haar rol als informatieverstrekker werkt het Dorpsloket U intensief samen met de professionals van o.a. de organisaties ContourdeTwern, Thebe en ’t Heem, maar heeft ook contact met de vele verenigingen en vrijwilligers in Udenhout.

Contact
Locatie en openingstijden Dorpsloket U
Locatie: Bibliotheek aan het Tongerloplein.
Dinsdag: 13.00 uur tot 15.00 uur
Telefoon: 06-13550930
E-mail: dorpsloketu@gmail.com

Naar de website
https://udenhout-centraal.nl/dorpsloket-u/

Een overzicht van vele niet-commerciële, formele en in formele organisaties, kunt u vinden op De Sociale Kaart van Udenhout.


Naar de website

Logo gemeente tilburg

Op deze website kunt u vinden waar u terecht kan met uw vraag over:

 • Crisis of zorgwekkend gedrag
 • Hulp aan huis
 • Hulpmiddelen
 • Jeugdhulp
 • PGB
 • Regiovervoer
 • Voor elkaar pas
 • Rolstoel of scootmobiel
 • Toegang Tilburg
 • Wmo
 • Wonen
Naar de website

Zonnebloem

De nationale Vereniging de Zonnebloem is de landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het welzijn van mensen met een lichamelijke beperking door langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Door huisbezoek en het organiseren van aangepaste activiteiten en vakanties wil de Zonnebloem eenzaamheid en sociaal isolement van mensen voorkomen en bijdragen aan de kwaliteit van het leven. Met ruim 40.000 vrijwilligers is de Zonnebloem één van de grootste vrijwilligersorganisaties van Nederland.

Ook in de regio Tilburg is de Zonnebloem bloeiend en actief. Binnen deze regio zijn 15 plaatselijke afdelingen actief, te weten Berkel-Enschot, Driehoek Zuid, Gasthuisring-Vredeskerk, Groot Zorgvlied-De Blaak, Heikant-Quirijnstok, Hoefstraat-Groeseind, Korvel-Binnenstad, Loven, St. Maarten-De Reit, Reeshof, Stokhasselt, Theresia-Besterd, Tilburg Zuid-Oost, en 't Zand-Wandelbos.

Contact
Regiobestuur
Jaap van Loon
j.c.a.van.loon@hetnet.nl

Naar de website

KBO

De KBO is een bloeiende en actieve vereniging van en voor senioren. Zij streven naar een volwaardige deelname van senioren aan de samenleving. Om dat te realiseren, behartigen ze de materiële en immateriële belangen van onze leden en senioren in het algemeen. Tilburg heeft 19 afdelingen. Doel van de afdelingen is ‘ontmoeten’.

Contact
www.kbo-kringtilburg.nl
5043 CA, Tilburg
E info@kbo-kringtilburg.nl


Naar de website

Stichting Caribische senioren Tilburg

Stichting Caribische Senioren Tilburg staat voor de belangenbehartiging van alle 50+ Caribische Nederlanders in de regio Tilburg. Zij organiseren ook activiteiten.

Contact
Postadres:
Stichting Caribische Senioren Tilburg
Jan Evertsenstraat 11A
5021 RE Tilburg

Bezoekadres (op afspraak):
SJB gebouw
Beneluxlaan 76
5042 WS Tilburg

info.scst2007@gmail.com

Naar de website