Nieuwsbrief 10 - Burgerparticipatie in Tilburg

Berichten Netwerk - 19 maart 2019

Delen:

Burgers hebben ideeën over wat hun buurt of straat nodig heeft: zo ontstaan allerlei initiatieven. Ook in Tilburg vinden we burgerinitiatieven. Burgerparticipatie is een fenomeen dat sterk in ontwikkeling is in onze samenleving en waarover de Sociale Raad Tilburg op 5 april 2019 zijn lezing houdt. Enkele Tilburgse voorbeelden willen we hier bespreken. Allereerst Spoorpark Tilburg, vervolgens Stichting Stadstuin Theresia.

Spoorpark Tilburg


Spoorpark Tilburg is een initiatief van Tilburgers die aan het voormalige rangeerterrein van pakjesvervoerder Van Gent & Loos een nieuwe invulling wilden geven. Daartoe richtten deze burgers de stichting Spoorpark Tilburg op. De Tilburgse gemeenteraad keurde in april 2017 hun plan voor een nieuw stadspark goed. Er zijn allerlei plannen: een theehuis, een scoutingcomplex, een stadscamping en een beachvolleybalveld. De laatste twee starten al in april 2019. Momenteel wordt het park aangelegd. De basis is grotendeels klaar: paden, verhardingen, bankjes, pergola’s en hekwerken. De bloemenweiden zijn ingezaaid: madeliefjes, boterbloemen, biggenkruid en het klaver. Het spoorpark ligt aan de Hart van Brabantlaan en strekt uit van TalentSquare tot Westpoint. De planning is dat het park op 21 juni 2019 de hekken opent met een feest.


In dagblad NRC noemt de stichting zijn spoorpark: ‘het grootste burgerinitiatief van Nederland’.


Stadstuin Theresia


Stadstuin Theresia is een ander burgerinitiatief in Tilburg. Het schoolgebouw van Basisschool De Stappen dreigde te verdwijnen en dat wilde de buurt voorkomen. Wijkbewoners vatten het plan op om het schoolgebouw een eigen invulling te geven en het beheer ervan voor eigen rekening te nemen. Zo werd de initiatiefgroep Stichting Stadstuin Theresia opgericht. Vervolgens ontwikkelde de stichting samen met een bouwmaatschappij en de gemeente Tilburg een plan met de volgende doelstellingen: wonen, ontmoeten en doen.


Het gebouw wordt inmiddels gedeeltelijk bewoond door een groep mensen. En ook voor bewoners uit de buurt is het gebouw en de nabijgelegen stadstuin een plek waar van alles te doen is. Een wijkverpleegkundige houdt er wekelijks spreekuur. Ouderen kunnen er meedoen aan het zorgatelier. Er is een breed palet aan activiteiten: lezingen over kunst, natuur, zorg. En verder: koken, tuinieren, klankmassage, yoga en hardlopen.


Nieuw in dit geheel zijn de WeHelpen Ontmoetingspunten (WOP), waar mensen gewoon binnen kunnen lopen en hun vragen kunnen stellen aan een hulpverlener.


Het Ontmoetingspunt in de Stadstuin Theresia is elke dinsdag tussen 11.00 en 12.30 uur geopend.