Nieuwsbrief 10 - Een lid stelt zich voor: Rogier van Luxemburg

Nieuws - 19 maart 2019

Delen:

Mijn naam is Rogier van Luxemburg en ben sinds 2015 lid van de Sociale Raad Tilburg. Ik woon in de Tilburgse wijk Reeshof, ben getrouwd en ik ben vader van twee mooie meiden.


In het dagelijks leven ben ik, inmiddels alweer 18 jaar, werkzaam bij het Jongerenwerk R-Newt. Het werken met jongeren, met name in een kwetsbare positie, is echt mijn passie.

Mijn affiniteit met de Jeugdwet is dan ook vanzelfsprekend. Echter in het werken met jongeren heb ik ook veel van doen met de Participatiewet, hulpverlening en onderwijs. Ik interesseer me dan ook voor thema’s als Vroegtijdig Schoolverlaten, (jeugd)werkloosheid, armoede, de Toegang, participatie, de doorgaande lijn in de hulpverlening, welzijn in de wijk, gezondheid, en nog veel meer. In het leven van jongeren komt van alles aan de orde.


Ik zet me graag in ten behoeve van een inclusieve samenleving, waarin iedere Tilburger gelijke kansen heeft om zo optimaal mogelijk te participeren. Meedoen, perspectief en geluk zijn wat mij betreft de toverwoorden.


Dat mensen (actief) deelnemen aan de samenleving moet natuurlijk vanuit de mensen zelf komen. Het is echter iets waar de Gemeente Tilburg in haar beleid rekening mee dient te houden om dit te stimuleren. Om hier niet alleen een mening over te hebben, maar ook werkelijk zelf een bijdrage aan te leveren heb ik destijds gesolliciteerd om lid te worden van de Sociale Raad Tilburg.


Ik beweeg me door alle wijken van Tilburg, Berkel Enschot en Udenhout en ben veel onder de mensen, jong en oud. Zowel door mijn werk als in mijn privétijd probeer ik eigenlijk constant scherp te zijn op wat er speelt in de stad. Mensen mogen me altijd aanspreken en ik probeer signalen die ik opvang altijd te interpreteren en te vertalen naar actie. Op deze manier wil ik ook vanuit de Sociale Raad Tilburg een aandeel leveren aan een fijner Tilburg, met oog voor al haar inwoners.