Nieuwsbrief 4 - Een inwoner aan het woord: Peter van Leeuwen, initiatiefnemer T-Rots

Berichten Netwerk - 20 juli 2016

Delen:

Foto Peter Van Leeuwen

‘Mensen weer kleur in het leven geven is mijn drijfveer’

Bij welke organisatie hoort u en wat doet u bij deze organisatie?

Ik ben voorzitter van Stichting Rots in de Branding en initiatiefnemer van T-Rots. Ik begeleid mensen die financiële- en psychosociale- en/of verslavingsproblemen hebben.

Onder de naam T-Rots verzorg ik individuele trajectbegeleiding. T-Rots is onderdeel van Rots in de Branding en heeft een inloophuis voor mensen die op een of andere wijze buiten de boot vallen in de reguliere opvang. Ze kunnen er terecht voor vragen, een kop koffie, een praatje en in sommige gevallen een maaltijd. Ook bieden we dagbesteding, workshops leren solliciteren en budgetteren en geven we voorlichting. Er zijn kookclubs en een toneelclub voor kinderen. De dienstverlening gebeurt in een huiselijke en laagdrempelige sfeer.

De Stichting Rots in de Branding verzorgt vrijwillige en professionele begeleiding. Er wordt samen gewerkt met een coach, psycholoog, bewindvoerder, woonbegeleider, maatschappelijk werker en dramatherapeut. Zij hebben als ZZP-er een flexplek in het pand. Zij ondersteunen mensen op diverse levensgebieden: het bijbrengen van een dagritme, het leren participeren in de samenleving, het vinden van een baan, het herstellen van contacten en leren budgetteren.

Mijn kracht is dat ik dezelfde taal als de cliënt spreek. Ik weet wat het is om verslaafd en dakloos te zijn. Acht jaar geleden ben ik gestopt met cocaïnegebruik, vervolgens ben ik met de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Werker begonnen en rondde die met succes af. Vorig jaar startte ik Stichting Rots in de Branding en begin dit jaar openden de deuren van T-Rots. We krijgen flink wat toeloop van mensen. We denken zelfs aan een Rots in de Branding II.

Wat is jullie werkwijze bij de ondersteuning van cliënten?

Als iemand voor ondersteuning bij ons komt en er zijn problemen rondom basale (levens)behoeften, zoals eten, kleding, huisraad, dan pakken we die eerst aan. Pas dan gaan we werken aan herstel. We bekijken welke problemen iemand heeft en welke kracht die in huis heeft om deze aan te pakken. Ook de eigen kring van mensen kan worden ingezet om de situatie te verbeteren. Het doel is om mensen zicht te geven op het leven dat ze willen leiden en hen zelfredzaam te maken. Indien nodig neem ik ze blijvend bij de hand.

Als ik hen niet kan helpen, omdat hun problematiek niet mijn vak is, verwijs ik hen door naar de professionals die zich bij onze organisatie hebben gesloten. Ook verwijzen we door naar de GGZ, Novadic-Kentron of andere grote psychologenkantoren.

Wat is uw betrokkenheid op het sociale domein?

Mijn drijfveer is om mensen weer kleur in het leven te geven. Hoe diep mensen ook aan de grond zitten, ik benader hun situatie met een positieve blik. Iedere dag is het hier een feest om te zien dat mensen stappen vooruit zetten.

We hebben geen wachtlijst en cliënten kunnen 24 uur per dag een beroep op me doen, mijn eigen woonhuis gebruik ik als inloophuis voor cliënten. We werken niet met subsidie van de gemeente. Dat wil ik niet omdat ik de organisatie zelf wil bepalen. De ondersteuning aan cliënten wordt betaald van de PGB’s van de cliënten.

Wat is de meerwaarde van uw organisatie voor Tilburg?

Wij helpen mensen die problemen hebben op verschillende levensgebieden en die niet passen in de reguliere hulpverlening. Ze voelen zich er niet thuis. Ze krijgen een beschuldigend vingertje wanneer ze zeggen te willen stoppen maar toch weer drugs gebruiken. Wij wijzen niet met een vingertje, maar laten mensen in hun waarde. Wij laten de cliënt niet los waar de reguliere hulpverlening de cliënt al lang op straat had gezet. Onze werkwijze is mensen uitdagen om met ons mee te doen. Wij zeggen ‘kom maar bij de club’. Mensen willen bij anderen horen. Maar ik ga niks van hen overnemen. Ik zeg dan: ‘Zullen we samen jouw administratie doen?’ of ‘Zullen we samen naar jouw verwaterde contacten toe gaan?’.

Verder heb ik al veel huisuitzettingen door verschillende woningbouwverenigingen voorkomen en doe ik de intake voor de Voedselbank.

Wat gaat er goed in Tilburg?

De Voedselbank gaat supergoed in Tilburg. Zij zijn erg bereid om met andere organisaties samen te werken. Als een cliënt van mij geen geld meer heeft om voedsel te kopen hoef ik maar een belletje te plegen naar de Voedselbank en ik krijg een voedselpakket. Er is veel wederzijds vertrouwen.

Ook heb ik veel hulp gehad van Tiwos, zoals dit pand voor mijn organisatie. Zij hebben vertrouwen in mijn aanpak.

Wat kan er in Tilburg worden verbeterd?

De cliënt moet de hulpverlening krijgen die hij vraagt en die hij verdient. Nu wordt de hulpvrager geschoven naar de organisatie waarmee de Gemeente Tilburg een contract heeft. Als ik zeg dat mijn cliënt absoluut niet meer geholpen wil worden door de GGZ en de ambtenaar die de indicaties verstrekt deze cliënt toch verplicht om weer naar de GGZ te gaan, dan heeft deze niet naar de noden van de cliënt geluisterd en mij niet serieus genomen.

Welke tip heeft u voor de gemeente Tilburg?

Ten eerste moet de gemeente de termijn van het verstrekken van de indicaties voor PGB’s van mijn cliënten verkorten. Vaak moet de cliënt wel een half jaar wachten voordat er een budget is waarvan de ondersteuning aan cliënten betaald kan worden. Ik krijg maar voor een derde van mijn cliënten betaald. Ik merk dat ik de ambtenaren nog steeds moet overtuigen van mijn werk en moet bewijzen dat we een organisatie zijn die de cliënten de juiste hulpverlening biedt.

Ten tweede zou het mooi zijn als hulpverleners in Tilburg elkaar de helpende hand toesteken. Het lijkt alsof we elkaar als concurrenten zien. Door met elkaar op te trekken kun je voor velen de strijd een stuk makkelijker maken. Ik wil dat de cliënt bij de juiste hulpverlener terecht komt.

Stichting Rots in de Branding en T-Rots zijn gevestigd aan Pastoor Smitsstraat 20, te Tilburg (in de wijk Groeseind).