Nieuwsbrief 7 - Even voorstellen: Joep van Dongen, penningmeester Sociale Raad Tilburg

Nieuws - 22 mei 2017

Delen:

Portret Joep Van Dongen

Mijn naam is Joep van Dongen

Ik ben lid van de Sociale Raad Tilburg sinds de start op 1 januari 2015.

Hier maak ik deel uit van het dagelijks bestuur. Mijn functie is penningmeester.

Voorheen was ik lid van de Wmo Adviesraad Tilburg.

Deze is eind 2014 opgeheven.

De Sociale Raad Tilburg gaat over het totale sociaal domein: Wmo, Jeugdwet, Participatiewet. Onze opdracht is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B en W.


Tevens adviseer ik cliƫntenraden van de intramurale zorg over zorgbeleid.

Hier kom ik op het kernpunt van mijn passie namelijk medezeggenschap. Ik vind inspraak voor burgers van belang, vooral als het gaat over zorg die zij in hun dagelijks leven ontvangen.


Mijn ideaal is (nog steeds) om burgers in een wijk, steegje of in welke vorm dan ook zo lang mogelijk mee te laten denken en invloed te laten uitoefenen op de regels die opgesteld worden voor hen. Realiteitszin, namelijk dat het praktisch uitvoerbaar moet zijn, dat houd ik in het oog.