Nieuwsbrief 8 - Tilburgers kunnen ideeën voor 2018 indienen bij de gemeenteraad

Berichten Netwerk - 27 september 2017

Delen:

Inwoners, belangenverenigingen, organisaties, wijken en buurten kunnen tot 30 oktober 2017 hun plannen indienen voor de begroting voor 2018. Tilburgers die een voorstel hebben dat zij graag gerealiseerd zien kunnen dit kenbaar maken bij de Tilburgse gemeenteraad. De gemeente kan daar geld voor vrijmaken. Daarvoor is een platform ter beschikking: www.methetoogop2018.nl. Ideeën uit de stad worden door de gemeenteraad meegenomen in de besprekingen over de begroting die starten in november.

Alle ingediende voorstellen door inwoners, belangenvereniging en anderen worden op het platform gepubliceerd en zijn openbaar. U kunt er de plannen bekijken en daarover uw mening achterlaten.

In de begroting voor 2018 komen alle belangrijke plannen voor Tilburg aan bod die de gemeenteraad wil realiseren. Deze hebben betrekking op de gebieden: wonen, groen, verkeer, veiligheid, milieu, onderwijs, sport, bedrijvigheid, wijken en buurten, zorg, sociale voorzieningen en nog veel meer.

Uw eigen idee of voorstel voor 2018 voor Tilburg indienen kan tot 30 oktober aanstaande via het platform: www.methetoogop2018.nl. Daar vindt u ook extra informatie.

Samengesteld uit informatie van gemeenteraad Tilburg.