Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2015

Nieuws - 08 juni 2016

Delen:

In januari 2015 is de Sociale Raad Tilburg gestart met haar werkzaamheden. Bijna alles was nieuw het afgelopen jaar: een nieuwe adviesraad met een nieuwe opdracht en nieuwe leden. Met veel enthousiasme zijn de leden van de Sociale Raad en de medewerksters van het ondersteuningsbureau aan het werk gegaan om de gestelde opdracht uit te voeren: gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die het sociale domein betreffen. Wij kijken met tevredenheid terug op dit eerste werkjaar waarin we prettig hebben kunnen samenwerken met inwoners, organisaties en medewerkers van de gemeente Tilburg.


In bijgaand ‘Jaarverslag 2015’ vindt u alle informatie over het afgelopen werkjaar.