Sociale Raad Tilburg spreekt wethouder Erik de Ridder

Nieuws - 28 april 2015

Delen:

De Sociale Raad Tilburg heeft een ontmoeting met wethouder Erik de Ridder gehad op woensdag 22 april. Het is een eerste kennismaking. We bespreken wat de Participatiewet voor de inwoners van Tilburg betekent, vertellen over hoe de Sociale Raad Tilburg functioneert en bespreken de wederzijdse verwachtingen.

De Sociale Raad Tilburg vindt de verbinding leggen tussen de drie decentralisaties rondom de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet van belang. Daarbij moeten burgers het uitgangspunt zijn bij het ontwikkelen van beleid. Of dit voldoende gebeurt zal Sociale Raad Tilburg nauwlettend volgen.

We bespreken de regels en de mogelijkheden die de Participatiewet biedt, de bejegening van de inwoners door ambtenaren, de (jeugd)werkeloosheid en de ambities en verwachtingen daarbij van de gemeente en de Sociale Raad. Erik de Ridder spreekt de wens uit graag concrete adviezen van de Sociale Raad te willen ontvangen. De gemeente kan daar dan direct mee aan de slag.

Kortom: De kennismaking met Erik de Ridder was een open en fijne bijeenkomst. We spreken af dat we elkaar regelmatig ontmoeten om van gedachten te wisselen en kennis te delen.