SRT-focus op... : Ervaringsdeskundigheid

Nieuws | Adviezen - 25 september 2020

Delen:

Ervaringsdeksundigheid interviews 02

Ter ere van het 5-jarig bestaan van de Sociale Raad Tilburg (SRT) is de SRT gestart met de rubriek “SRT-focus op…”. In het werken aan onze maatschappelijke opdracht hebben wij de afgelopen vijf jaar een aantal rode draden zien verschijnen waar wij nu aandacht aan besteden. Deze SRT-focus is gericht op ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigheid is nodig voor goede hulpverlening. Ervaringsdeskundigen kunnen vanuit eigen ervaringen en opgedane kennis burgers helpen bij hun hulpvraag. Binnen de organisaties en bij beleid kunnen zij hun bijdragen leveren om de hulpverlening te verbeteren. Daarbij is aandacht voor cultuurverschillen van belang.

Vijf inwoners van Tilburg vertellen over hun ervaringen en hun visie. Daarnaast levert Saskia Keuzenkamp vanuit haar werk bij Movisie een bijdrage aan deze SRT-focus.