SRT-Panel: Wat vindt ú van het Tilburgs bestuursakkoord?

Nieuws - 28 juni 2018

Delen:

Het bestuursakkoord 2018 – 2022 van de nieuwe coalitie is getiteld ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’. De gemeenteraad heeft deze aangenomen in de raadsvergadering van 18 juni 2018.

De Sociale Raad Tilburg is heel benieuwd naar wat Tilburgers vinden van het bestuursakkoord. Dit akkoord geeft immers de komende jaren richting aan het handelen van het college van B&W. Misschien hebt u gehoord over het nieuwe college en het nieuwe bestuursakkoord en de plannen en ideeën die er in staan.


Omdat wij van zoveel mogelijk mensen uit Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot willen horen wat zij van dit bestuursakkoord vinden, nodigen wij u uit deze in te vullen.

- Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten.

- U kunt deze enquête invullen tot en met woensdag 4 juli 2018.


Hier vindt u de enquête over het bestuursakkoord.

Hier vindt u het bestuursakkoord 2018 – 2022 ‘Gezond en Gelukkig in Tilburg’.


Wij hopen dat u hieraan een bijdrage wilt leveren.


Als u graag vaker deel wilt nemen aan het SRT-panel dan kunt u zich hier aanmelden. Geef daarbij uw voor- en achternaam en e-mailadres door.Alvast onze hartelijke dank voor het deelnemen.

Dion van den Berg,

voorzitter Sociale Raad Tilburg

De Sociale Raad Tilburg heeft als opdracht het college van burgemeester en wethouders van Tilburg gevraagd en ongevraagd te adviseren. Wij geven adviezen over het sociaal domein en dat betreft de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet.

Om zinvolle adviezen te kunnen geven, willen wij graag weten wat inwoners van Tilburg, Berkel- Enschot en Udenhout bezighoudt. Het SRT-panel is voor ons een snelle manier om aan een grote groep mensen een paar vragen te kunnen stellen.