Advies: Coöperatie Toegang

Nieuws - 24 januari 2018

Delen:

Begin december heeft de Sociale Raad Tilburg zijn advies uitgebracht betreffende het voornemen van de gemeente Tilburg om een Coöperatie Toegang op te richten. De partners (IMW, MEE, GGD, Loket Z en de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg) die samen de Toegang vormen hebben dit voorstel ontwikkeld om zo te komen tot een meer integrale bedrijfsvoering.


De Sociale Raad Tilburg oordeelt positief over dit plan. Teammanagers komen in dienst van de Coöperatie waardoor ze een onafhankelijke positie krijgen ten opzichte van de organisaties. Tevens zal dit bijdragen aan het ontwikkelen van een éénduidige doelstelling en werkwijze. Dit zal de dienstverlening aan de burgers ten goede komen.

Het hele advies kunt u hier lezen.


Advies Coöperatie Toegang: reactie van het college van B&W

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op het advies van de Sociale Raad Tilburg betreffende de oprichting van een Coöperatie Toegang.


Deze reactie kunt u hier lezen.