Advies: “Hulp aan Huis”

Nieuws | Adviezen - 11 februari 2020

Delen:

De gemeente Tilburg stelt een ander beleid voor wat betreft “Hulp aan Huis” vanwege een oplopend financieel tekort op het budget. De Sociale Raad Tilburg heeft hier in augustus 2019 een advies over uitgebracht. De SRT onderschrijft het belang om na te denken over de toekomst van “Hulp aan Huis“ en de Wmo om te zorgen dat het bieden van zorg en ondersteuning betaalbaar blijft en dit systeem ook op de lange termijn houdbaar is. Een belangrijk aandachtspunt voor de SRT is daarbij dat deze hulp ook beschikbaar en betaalbaar moet blijven voor mensen met lage inkomens.

“Hulp aan huis” was een algemene voorziening en wordt nu een maatwerkvoorziening. Hier hoort een andere en zwaardere toetsing bij waarbij de SRT hoopt dat het zwaartepunt in de afweging steeds zal liggen bij wat de individuele inwoner nodig heeft.

Er gaat veel veranderen met name voor degenen die al gebruik maken van “Hulp aan Huis”. Een belangrijk punt van advies van de SRT is dan ook dat de gemeente Tilburg zorgt voor tijdige en duidelijke informatieverstrekking zodat onnodige onrust en angst om verlies van zorg en werk bij inwoners en betrokken medewerkers voorkomen wordt.

Het SRT-advies vindt u hier.

Het antwoord van het college van burgemeester wethouders vindt u hier.