Advies: inkoop "Je kunt het niet ruilen"

Nieuws - 21 mei 2015

Delen:

De Sociale Raad Tilburg heeft advies uitgebracht over het inkoopbeleid van de gemeente Tilburg op het sociaal domein. Het advies gaat over alle mogelijkheden die de gemeente haar inwoners biedt en wil bieden om zorg en ondersteuning te ontvangen vanuit de WMO, jeugdhulp en participatie naar werk. De Sociale Raad Tilburg doet een aantal aanbevelingen in het advies, lees meer.