Sociale Raad Tilburg: Jaarverslag 2017

Nieuws - 21 juni 2018

Delen:

Het jaar 2017: een jaar met veranderingen, nieuwe plannen en vertrouwde werkzaamheden. Zo hebben we afscheid genomen van onze eerste voorzitter Jos van Balveren en we zijn blij een waardige opvolger te hebben gevonden in de persoon van Dion van den Berg. De Sociale Raad Tilburg heeft intern een discussie gevoerd over zijn doelstelling, ambities en werkwijze. De gemeente Tilburg heeft de Sociale Raad Tilburg geƫvalueerd en dat heeft geleid tot enkele aanbevelingen.


Uiteraard hebben we de meeste aandacht gericht op de opdracht die ons door het college van burgemeester en wethouders is verstrekt, namelijk het geven van adviezen. Het ophalen van informatie bij inwoners van onze stad en bij organisaties is een andere vertrouwde activiteit van de Sociale Raad Tilburg die we ook dit jaar hoog op onze agenda hadden staan.


Wilt u meer weten over ons werk in 2017?

In het jaarverslag vindt u alle informatie.