Sociale Raad Tilburg: reactie op evaluatierapport gemeente Tilburg

Adviezen - 21 juli 2017

Delen:

Op 21 juli heeft de Sociale Raad Tilburg gereageerd op het evaluatierapport van de gemeente Tilburg over de Sociale Raad Tilburg.

In deze brief zetten we drie stappen:

1. We geven onze reactie op het evaluatierapport van de gemeente Tilburg

2. Pas op de plaats: het belang van evalueren en nieuwe beleidslijnen ontwikkelen

3. Toekomst: de meest interessante vraag voor ons is hoe we verder gaan.

Het is waardevol om met de gemeente het gesprek hierover aan te gaan zodat we doelstelling, werkwijze, verwachtingen en mogelijkheden opnieuw kunnen afstemmen. Op basis daarvan kunnen wij keuzes maken wat betreft voortzetting van werkzaamheden, welke veranderingen en/of verbeteringen er nodig en mogelijk zijn.Hier kunt u het advies lezen.